Біз болашақтың келгенін күтіп отырмаймыз.
Біз оны бүгін жасаймыз.
Бірегей технология негізіндегі iPA-Сервисті іске қосу
Бөлісу:

Бірегей технология негізіндегі iPA-Сервисті іске қосу

Simcord компаниясының кезекті әзірленімі — iPA-Технология iPA-Жүйенің негізгі компоненті ретінде.

iPA-Технология как ключевой компонент iPA-Системы

Осы сервис капиталды басқарудың инновациялық моделіне қатысушыларға қаржы нарықтарының әлеуетін мүмкіндігінше тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін қолжетімдікті қатмасыз етеді. Бұл жүйеде iPA-Басқарушылар (провайдерлер) номиналсыз шотта кәсіби сауда қызметін, меншікті ақшалай қаражаттардың тәуекелдері болмаған жағдайда, жүргізеді. iPA-Инвесторларға (жазылушыларға) меншік капиталды iPA-Технологияларды пайдаланумен ең үздік Басқарушылардың сауда сигналдарын көшіру арқылы көбейту мүмкіндігі берілген.

iPA (Intelligent Processing Algorithms) — провайдерлердің сауда сигналдарын зияткерлік өңдеудің алгоритмдері. IPA-Технологиялардың біргейлігі тәуекел-менеджменттің базалық алгоритмдерінің негізінде сауда сигналдарына әлеуетті тәуекелдерді мүмкіндгінше төмендету және қорытынды пайданы көп есе арттыру мақсатында жүзеге асыратын бағдарламалық модульде болады. Алгоритмдермен өңдеу процесінде сауда сигналдарын «iPA-Инвестор» шоттарына кейінгіде тарату үшін түрлендіру, бұғаттау немесе бастапқы түрде пайдалану қажеттілігі анықталады.

Осылай, iPA-Инвестор iPA-Басқарушы (Original) түпнұсқа сауда стартегиясы бар немесе iPA-Технологиялар (Processed) алгоритмдер пайдаланылған сауда сигналдарды көшіре алады.