Біз болашақтың келгенін күтіп отырмаймыз.
Біз оны бүгін жасаймыз.
Banner
Banner

«Симкорд» компаниясының құрылымы

Тиімді өзара әрекет ету — сапалы іске асыру

Әлемдік бизнес-ортаның қарқынды өзгерістері Компаниядан жаңа жағдайларға бейімделудің жоғары деңгейімен икемді басқару құрылымын талап етеді. «Симкорд» компаниясы «Симкорд» компаниясын басқарудың матрицалық құрылымы туралы қабылданған Ереже негізінде әрекет етеді.

Компанияның қызметін басқарудың матрицалық ұйымдық құрылымының стандарттарына сәйкес жүзеге асыру Компанияның қызметтері мен жобалары, сондай-ақ басқарудың жолға қойылған жүйелері, оның ішінде қашықтан басқару жүйелері салдарынан басқару буындары шеңберінде барлық құрылымдық бөлімшелер қызметкерлерінің тиімді функционалдық өзара іс-әрекетін қамтамасыз етеді.

Компания келесі принциптерді басшылыққа алады:

  • Бизнес-процестерді басқарудың және сыртқы Серіктестермен ынтымақтастықта жұмыс істеудің ашық моделі.
  • Бизнес сұраныстарына сәйкес команданы тиімді қалыптастыру.
  • Бюрократиялық көріністердің пайда болуына кедергі жасау.
  • Нақты жобалар мен бағыттар аясында Компания қызметінің әртүрлі түрлерін интеграциялау мүмкіндігі.
  • Технологиялық жетілдіруді жеделдету.
  • Жоғары деңгейдегі негізгі шешімдерді бақылауды сақтай отырып, өкілеттіктерді жоғары буыннан орта буынға табыстау.
  • Әрбір басшының жоба үшін де, оны орындаудың жекелеген кезеңдері үшін де жеке жауапкершілігі, сондай-ақ әрбір қызметкердің қызметтің жалпы нәтижелері үшін жеке жауапкершілігі.
  • Сыртқы ортаның өзгерістеріне тез әрекет ету және жаңа жағдайларға уақытылы бейімделу.