Біз болашақтың келгенін күтіп отырмаймыз.
Біз оны бүгін жасаймыз.
Өнімдер мен қызметтерӨнімдер мен қызметтер

Өнімдер мен қызметтер

Өнімдер мен қызметтер
Bitbon Жүйесі

Bitbon Жүйесі

Bitbon Жүйесі — мемлекет, бизнес және азаматтар арасындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастарды токенизациялау үшін орталықтандырылмаған әлеуметтік желі болып табылатын кешенді бағдарламалық-аппараттық платформалық шешім.

Bitbon Жүйесінің функционалдығы мүлікті есепке алудың және оған билік етудің жаңа тәсілдерін енгізуге, сондай-ақ электрондық коммерцияны жаңғыртуға ықпал ететін токенизацияланған активтер арқылы қоғамдық қатынастарды, соның ішінде құқықтық қатынастарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Bitbon цифрлық активі

Bitbon — бұл Bitbon Ж үйесінің инфрақұрылымының функционалдық мүмкіндіктеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін негізгі ішкі жүйе түріндегі бағдарламалық жасақтама. Bitbon ажырамас бөлігі белсендіру коды түріндегі бағдарламалық құрал болып табылатын Bitbon бірліктері болып табылады. Bitbon бірліктерінің саны Пайдаланушы талап ететін Bitbon Ж үйесі инфрақұрылымының функционалдығын белсендіру құқықтарының көлемін анықтайды.

Bitbon цифрлық активі
One Space сервисі

One Space сервисі

One Space — қосымша (web және mobile), бұл Bitbon Жүйесінің базалық қызметі, ол Пайдаланушылардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету үшін Bitbon Жүйесінің инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылады және өзінің қызметттік мүмкіндігі арқылы токенизацияланған активтерді тиімді және қауіпсіз басқаруды қамтамасыз етеді.

Meta Studio DEAsset Tokenization

Meta Studio DEBitbon Жүйесінің негізгі қызметі, мүлдем орындауға, оқиғалардың сандық құжаттарын децентралдық сақтау және емдеуіне арналған, олардың арқасында токенизацияланған активтерді жасау да табысты.

Қызметтің функционалдығы құқықтық қатынастар объектілеріне цифрлық қол жеткізуді басқару және мұндай объектілерге құқықтарды жаңа тәсілдермен басқару мақсатында таңбаланған активтерді жасауға мүмкіндік береді.

Meta Studio DE
E-commerce Deal Accounting Complex (eDAC)

E-commerce Deal Accounting Complex (eDAC)

E-commerce Deal Accounting Complex — токенизацияланған ақша қаражаттарын жасап шығару, есепке алу және басқару процестерін, сондай-ақ кастодиандармен (банктер, қаржы ұйымдары және т.б.) интеграцияны және сенімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін ақша қаражаттарымен құқықтық қатынастарды токенизациялауға арналған бағдарламалық кешен.

AMS сервисі (Account Management System)

Account Management System — деректерді өңдеу процесін автоматтандыруға мүмкіндік беретін клиенттерді тексерудің адаптивті жүйесі. Басқаруға қол жеткізу веб-интерфейс арқылы қамтамасыз етіледі. Жүйенің негізгі мақсаты — жүргізілетін операциялардың қауіпсіздігіне кепілдік берілген, сондай-ақ AML (Аnti-Money Laundering) халықаралық стандарттарын қолдайтын есептік жазбаларды сақтау және басқару.

AMS пайдалану келесі міндеттерді орындауға мүмкіндік береді

 • клиенттерден алынған есептікке алу деректерін құруға немесе өзгертуге тапсырыстарды өңдеу;
 • клиенттерден алынған өнімдер мен қызметтерді қосуға берілген тапсырыстарды;
 • клиенттердің есептікке алу деректерінің заңдар мен нормативтік құжаттарға сәйкестігін тексеру;
 • клиенттердің жеке тапсырыстарының параметрлерін тексеру және түзету;
 • клиенттің есептікке алу деректерінің өзектілігін қадағалау;
 • мақсатты таратылымдарды құру;
 • есептілікті клиенттер бойынша қалыптастыру;
 • реттеушілер үшін есептілікті қалыптастыру;
 • биометриялық деректерді талдау;
 • жұмыстың анықтамалықтарын және жеке параметрлерін тапсырыстармен теңшеу.
Account Management System
Сауда-аналитикалық платформа — iPRO Marketplace

Сауда-аналитикалық платформа — iPro Marketplace

iPro Marketplace — әлемдік қаржы нарықтарындағы сауда үшін кешенді функционалдық мүмкіндіктер мен заманауи интерфейс шешімдеріне негізделген сауда-аналитикалық платформа.

iPro Marketplace платформалық шешімдер саласындағы озық бағдарламалық жасақтаманы қамтиды, оған қаржы нарықтарын тиімді талдау кешені, тиімді сауда қызметін ұйымдастыру және жүргізу үшін қажетті құралдар жиынтығы, эргономикалық және интуитивті интерфейс, егжей-тегжейлі мәліметтерді талдау және құру блогы кіреді сауда есептері, сондай-ақ автоматтандырылған сауда стратегияларын әзірлеу, тестілеу және басқару модульдері.

SSO сервисі(Support System Operator Workplace)

SSO сервисі клиенттерді қолдау бөлімдері бизнес-процестерді автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бағдарламалық өнім клиенттермен өзара әрекеттесуді, сондай-ақ олардың ақпараттық және кеңес алуы бойынша сүйемелденуін қамтамасыз етуге арналған.

SSO сервисі негізгі міндеттердің шешімдерін ұсынады

 • клиенттердің кіріс өтініштерін тіркеу және өңдеу;
 • SMS-хабарламаларды қалыптастыру және жіберу;
 • өтінімдерді статикалық және интеллектуалды бағыттау;
 • клиенттерді қолдау бөлімінің қызметкерлерінің жүктемесіне сәйкес тапсырыстарды қайта бөлу;
 • клиенттердің өтінімдерінің тарихын сақтау;
 • жабық өтінімдер бойынша есептерді қалыптастыру;
 • тиісті бөлімдердің қызметкерлерінің жұмыстарының сапасын бақылау.

SSO клиенттермен ыңғайлы байланыс орнату үшін сапалы жұмысты ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

Support System Operator Workplace
Liquidity Management System

LMS сервисі(Liquidity Management System)

LMS өтімділік провайдерлері (Liquidity provider, LP) мен iPro Server сауда серверін пайдаланатын брокерлер арасындағы сауда операцияларының орындалуын қамтамасыз ететін бизнес-процестерді жүзеге асырады. Өтімділікті біріктіру және баға ұсыныстарын басқару технологиясы ең жақсы бағаларды жеткізуді және ордерлердің жылдам орындалуын қамтамасыз етеді.

Сервис сондай-ақ мыналарды қамтиды

 • пайдаланылған провайдерді таңдау немесе жаңа провайдерді қосу;
 • басқа брокерлер үшін өтімділік провайдері ретінде брокердің жұмыс режимін таңдау;
 • ордерлерді өңдеу үшін провайдерлерді біріктіру тәсілдерін таңдау: ең жақсы бағамен, ең жақсы көлемде, ең жоғары жылдамдықпен, орындаудан бас тартқан жағдайда қайта өңдеу;
 • ордерлерді өңдеу сапасын сақтай отырып, жұмыс барысында провайдерлерді қосу/өшіру;
 • баға ағынын және ордерлерді орындау схемаларын қалыптастыру;
 • провайдер өшірілген немесе тұрақсыз жұмыс істеген жағдайда оның резервтік схемасын пайдалану;
 • LP-аккаунттардың қаржылық менеджменті, сондай-ақ жүйе компоненттерінің жай-күйін бақылау үшін есептердің әртүрлі түрлерін қалыптастыру.

Біз Сіздің міндеттеріңіз үшін оңтайландырудың жоғары деңгейімен қажетті конфигурация нарығын құру үшін кең мүмкіндіктер ұсынамыз.

iPA-Технологиясы

iPA (Intelligent Processing Algorithms) — сауда сигналдарын интеллектуалды өңдеу алгоритмдері. iPA Технологиясының негізгі принципі әлеуетті тәуекелдерді азайту және қорытынды пайданы бірнеше есе арттыру мақсатында тәуекелдер-менеджментінің негізгі алгоритмдері негізінде сауда сигналдарын талдауды жүзеге асыратын бағдарламалық модульде жатыр. Алгоритмдермен өңдеу процесінде сауда сигналдарын бастапқы түрінде өзгерту, бұғаттау немесе пайдалану қажеттілігі анықталады.

Intelligent Processing Algorithms

Сайттарды әзірлеу, хостинг, әкімшілендіру

Веб-сайттарды құру бойынша жобалар заманауи технологияларды және толық циклдің барлық кезеңдерінде қажетті талаптарды ескере отырып іске асырылады. Біз кешенді бизнес-талдау жүргіземіз, Сіздің компанияңыздың бәсекелестік артықшылықтарын анықтаймыз, содан кейін сайттың дизайн тұжырымдамасы мен архитектурасын жобалауда деректерді қолданамыз. Жүйелік тәсіл әр Клиенттің жеке қажеттіліктері мен тілектеріне назар аудара отырып, сапалы өнім алуды қамтамасыз етеді. Сіз хостинг сервистерін және әкімшілендіруді, сондай-ақ веб-ресурсты қолдау қызметтерін, соның ішінде тиімді құрал-саймандармен оңтайландыру мен жылжытуды пайдалана аласыз.