Біз болашақтың келгенін күтіп отырмаймыз.
Біз оны бүгін жасаймыз.
Bitbon қаржы және әлеуметтік маңыздылық келешегінде
Бөлісу:

Bitbon қаржы және әлеуметтік маңыздылық келешегінде

Қоғам дамуының заманауи кезеңі оның құрылымы мен қызмет ету механизміне айтарлықтай әсер ететін компьютерлендіру және ақпараттандыру процестерімен сипатталады.

Көбірек прогрессивті технологиялардың құрылуы, алдыңғы қатарлы есептеу техникасының пайда болуы, деректерді сақтау және тарату облысындағы инновациялар — мұның барлығы және басқалары адам өмірінің барлық салаларында қарқынды өзгерістерге ықпал етеді. Ағымдағы үрдістер болып жатқан өзгерістерді, соның ішінде экономикалық қатынастар жүйесіндегі өзгерістерді шарттайды. Және бұл өзгерістерде есеп-айырысулар жүйесін қарапайым әрі қолайлы, ал ақпаратты сақтауды — сенімді және қауіпсіз ете отырып, фиатты ақшалардың дәстүрлі моделін алмастыруға келетін цифрлық әзірлемелер ерекше орынға ие болады.

Бір жағынан қаржы индустриясындағы Блокчейн технологиясының маңыздылығы мен керемет танымалдылық қарқындылықтарын түсіне отырып, сондай-ақ, екінші жағынан, қолданыстағы криптовалюталардың мүмкін болатын кемшіліктерін шынайы бағалай отырып, біз цифрлық ақшалардың активтермен қамтамасыз етілмегендігі, олардың жоғары құбылмалығы туралы, сондай-ақ заңсыз пайдаланылуы мүмкін екендігі туралы пікірталаста көптеген қарсылықтарға жауап болатын көбірек жетілдірілген тұжырымдаманы құру бойынша жұмыс істей бастадық. Мұндай модельді әзірлеу барысында заманауи әлем талаптарымен толық келісетін және ұлтаралық масштабта құрылатын жүйе дамуының сенімді келешегін анықтайтын айрықша қасиеттер мен сапаларды зерттеуге ерекше назар аударылды. Алайда басты мақсат — даму бағытын, сондай-ақ әрқайсысына өз әлеуетін максималды түрде жүзеге асыруға мүмкіндік бере отырып, өмірдің мәнін және өмір сүру тәсілін толығымен өзгертетін құралды құру және адамзатқа пайдалануға беру болды.

Осылайша, қолданыстағы қаржы технологияларын жап-жаңа цифрлық әзірлемелермен біріктіре отырып, Bitbon Жүйесі — мәні бойынша әр түрлі жобалардың Projectbon Жария шарттарының шарттары және оның Қатысушылары арасындағы құқықтық қатынастарды басқару бойынша Контрибьютингке арналған платформаны ұсынатын Блокчейн негізінде тұтас орталықсыздандырылған жүйеге іске асырылған абсолютті жаңа тұжырымдама бастау алды. Берілген Жүйенің басты компоненті Bitbon болып табылады — бұл оны кез келген салада қолдану үшін әмбебап ететін бірегей атрибуттармен және қасиеттермен үлестірілген цифрлық туынды қаржы құралы.

Пайдалану сенімділігі мен шексіз әлеуеті тұрғысындағы берік іргесін қалыптастыратын Bitbon негізін құрайтын қасиеті Bitbon-ның Bitbon капиталдандыру Қорының автоматтандырылған Контрибьютинг механизмдері арқылы Активтерге меншік құқықтарының белгілі бір бөлігімен толық қамтамасыз етілгендігінде болып табылады. Осы ретте келесілер Активтер бола алады: жылжымайтын мүлік, банк салымдары, машиналар мен өндірістік құрал-жабдықтар, құнды қағаздар, патенттер, сауда белгілері, ной-хау, жарғылық қорлардағы және басқа компаниялардағы үлестер, заңды және жеке тұлғалармен әр түрлі жобалардағы үлестер мен өзге де құндылықтар. Осылайша, Bitbon оған кірістірілген Активтердің әр түрлі типтері құнының және олардың даму келешектерінің негізінде қалыптасатын нақты құндылыққа ие. Берілген фактор Bitbon-ның прогрессивті мүмкіндіктерін шарттайды, өйткені ол өз кезегінде криптовалютаға негізделетін криптоактивтің барлық қасиеттерін өзіне біріктіреді. Мұның барлығы Bitbon-да — қасиеттердің тұтас жүйесіне негізделген криптоқұндылықта көрініс тапқан және кез келген мүліктің құнын анықтауға мүмкіндік береді, өзіне ұйымдастырушы процессті қамтиды, себебі Bitbon Жүйесінің басты компоненті болып табылады, бұл негізіне оның әрбір Пайдаланушысына қоғамдық өмірдің барлық саласында ғаламдық әлеуметтік маңыздылықтың даму әлеуеті енгізілген осындай құндылыққа ие болу және оны басқару құқықғын тиімді және қауіпсіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Bitbon Жүйесінің жұмысы Блокчейн технологиясының негізінде құрастырылған, бұл басқарудың орталықсыздандырылған қағидасын, деректерді сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және Жүйенің әрбір Қатысушысына еркін қолжетімділікпен номиналды шығару, тарату, ұсақтау және Bitbon-мен орындалатын өзге де операциялар туралы ақпаратты қадағалауға мүмкіндік береді. Мұндай операциялардың бірін ерекше атап өтуге болады — белгілі бір бизнес-жобаның Projectbon-на Пайжаданушының өз Bitbon-нын алмастыруы, мұның нәтижесінде Bitbon Жүйесінің мұндай Пайдаланушысына Контрибьютор мәртебесі беріледі. Жүйе Пайдаланушыларының өз Bitbon және Projectbon сақтауы және таратуы Assetbox функционалдық мүмкіндіктерінің — Блокчейнде Bitbon Жүйесінің Пайдаланушысы құрған бірегей әріптік-цифрлық идентификаторы бар жазбаның (ұяшықтың) көмегімен жүзеге асырылады. Бұл Жүйенің барлық Пайдаланушыларының Bitbon және Projectbon бір ұяшықтан (Assetbox) екінші ұяшыққа (Assetbox) қабылдауы және таратуы бойынша қауіпсіз өзара әрекеттестігін қамтамасыз етеді. Осылайша, Блокчейннің үлестірілген табиғаты Bitbon Жүйесін бұзу қаупін жояды, ал құпиялылық пен қорғаныс мақсаттарында қолданылатын криптографикалық әдістер бұзылуға тұрақтылықты максималды түрде жоғары етеді. Пайдаланушыларда Bitbon және Projectbon-ды шығарудың барлық процедуралары мен шарттары, беру ережелері мен қайта сатып алу процедуралары Bitbon-ды пайдалану облысын регламенттейтін цифрлық құжаттан, сондай-ақ Bitbon-да қолданыла алатын барлық өнімдер мен операциялардан тұратын нақты жобаның Projectbon Жария шартының шарттарымен алдын-ала анықталғандығын атап өткен жөн. Осы ретте Projectbon-ды Контрибьютингке арналған құрал ретінде пайдалану нақты жобаның Projectbon Жария шартында көрсетілген ережелер мен шарттар бойынша тек Bitbon Жүйесінде ғана мүмкін болып табылады. Сәйкесінше, Projectbon Жария шарты жаңа Bitbon және Projectbon шығаруға жауапты маңызды ұйымдастырушылық процестен тұрады.

Bitbon Жүйесінің бірегейлігі мен оның компоненттерінің өзара әрекеттестік қағидалары қызметтің жаңа түрі — Контрибьютингтің пайда болуына алғышарт болды. Берілген қызмет Bitbon Жүйесі Пайдаланушыларының берілген жобаның Projectbon-ға Пайдаланушыда бар Bitbon-ды алмастыру арқылы өз бетінше таңдалған бизнес-жобаны жүзеге асыруға қатысудан қосымша табыс табуына бағытталған.

Қарастырылып отырған Жүйенің негізін қалаушы компонент ретінде Bitbon-ды заң жүзінде реттеу тек құқықтық жазықтықта жүзеге асырылатындығын және осы ретте барлық процесстердің ашықтығы мен оның барлық Қатысушыларының өзара әрекеттестігін қамтамасыз ететіндігін ерекше айқындап кеткен жөн. Қалыптасқан жұмыс қағидасының арқасында мүлік иелерінің (Актив иелері) және Bitbon Жүйесі Қатысушыларының айналымда Активтерге меншік құқығына ие болу құқығын ғана алу мүмкіндігімен өз құқықтық қатынастарын орнату және бақылау мүмкіндігі бар. Осылайша, мүліктің өзі Projectbon Жария шартында қарастырылған шарттарда оның иесінің меншігінде, меншік иесінің (Актив иесі) Bitbon иелері алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету нысаны ретінде қалады.

Жоғарыда көрсетілген Bitbon қасиеттерін ескере келе, оның ғаламдық міндеті мен мақсатты бағыты — құндылықтардың кез келген түрінің құнын басқару, бағалауға және өлшеуге арналған оңтайлы құрал болу, және сәйкесінше, нақты уақыт режимінде жаңартылатын және әлемдік экономикаға қолжетімді барлық активтер мен ресурстар туралы, соның салдары ретінде дәл математикалық есептеулерге негізделуге мүмкіндік беретін жаңа талдау әдістерінің пайда болуына жағдай жасайтын, адамзат қоғамы дамуын максималды тиімді басқару үшін барлық ресурстарды ұтымды пайдалану туралы шынайы ақпаратты қамтитын ортақ әлемдік деректер базасының пайда болуы үшін негізді қалыптастыру.

Сайттан көбірек білу https://www.bitbon.space/.

Дереккөз: https://kp.ua.