Біз болашақтың келгенін күтіп отырмаймыз.
Біз оны бүгін жасаймыз.

Өзінің авторлық құқықтарын қорғауда Simcord компаниясы әлемнің көптеген елдерінде өзінің зияткерлік меншігін қорғауды қамтамасыз ете отырып және оны эксклюзивті пайдалану құқығын растай отырып, жаңа сауда таңбалары мен патенттерін тұрақты тіркеуге ұмтылады.

Өзінің авторлық құқықтарын қорғауда Simcord компаниясы әлемнің көптеген елдерінде өзінің зияткерлік меншігін қорғауды қамтамасыз ете отырып және оны эксклюзивті пайдалану құқығын растай отырып, жаңа сауда таңбалары мен патенттерін тұрақты тіркеуге ұмтылады.

Патенттер
finance Қаржы
corporate-culture Әлеуметтік даму
scientific-activity Ғылыми-зерттеу қызметі
software-development Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу
security Қауіпсіздік
intellectual-property Зияткерлік меншік
simcord-group-of-companies Simcord компаниялар тобы
marketing Маркетинг
social-work Қоғамдық қызмет
collaboration-with-external-parties Сыртқы Серіктестермен ынтымақтастық
infrastructure Инфрақұрылым