Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.
Оновлення офіційного сайта компанії Simcord
Поділитися:

Оновлення офіційного сайта компанії Simcord

Діяльність компанії Simcord спрямована на розвиток оптимальних умов впровадження високотехнологічних рішень для бізнесу. Ми прагнемо до інтеграції блокчейн-технологій у сучасному суспільстві, що дозволить створити прогресивні форми соціально-економічних взаємовідносин між бізнесом та державою. Це зумовлює необхідність систематичного оновлення офіційних інформаційних ресурсів Компанії для додавання актуальної інформації.

Нами оптимізовано структуру офіційного сайта компанії Simcord, реалізовано принципово новий та зручний інтерфейс, додано розділи, що містять найбільш повну інформацію про результати та напрями діяльності, перспективи співпраці з Компанією, а також про основні цілі на майбутнє.

Нові розділи сайта Simcord

 • Результатами науково-дослідної діяльності Компанії в області створення нових моделей економіко-правових відносин стала робота над рядом висновків та наукових робіт, які будуть представлені у розділі «Науково-правові висновки»:
  • Правова природа функціонування Системи Bitbon.
  • Цифрові активи як об’єкт правового регулювання.
  • Обґрунтування поняття «цифровий актив»: економіко-правовий аспект.

Ці висновки є фундаментом не лише для подальшого розвитку Системи Bitbon, але й для формування науково-правової бази нової інформаційної економіки.

 • Сторінка «Система Bitbon» детально описує основні принципи функціонування та сфери застосування Системи Bitbon, а також розкриває її унікальну правову природу.
 • На сторінці «блокчейн-технології» представлено інформацію про перспективи впровадження технології розподіленого реєстру (блокчейн) у побудові нових соціально-економічних взаємовідносин у міжнародному правовому полі.
 • Додано розділ «Співпраця», що розкриває потенційні можливості розвитку нової інформаційної економіки та бізнес-середовища. Компанія Simcord пропонує експертам різних напрямів діяльності (економіка, фінанси, право) прогресивну модель співпраці, спрямовану на створення умов максимально ефективного функціонування інформаційної Системи Bitbon, її просування та інтеграцію з реальним сектором економіки.
 • Детальна інформація про програмні рішення та продукти для керування високотехнологічним бізнесом, а також про розроблення інноваційних інструментів для ефективного застосування у сучасних бізнес-стратегіях розміщена у розділі «Продукти та сервіси».

Оновлення існуючих розділів сайта

 • З метою підвищення ефективності діяльності компанія Simcord обрала для себе найбільш прогресивну модель управління, засновану на принципах відкритості та прозорості прийняття рішень, — матричну структуру управління.

Основними цілями реалізації матричного підходу в управлінні компанією Simcord є:

1) забезпечення ефективної взаємодії працівників різних напрямів діяльності в рамках конкретного проекту, служби, сервісу для реалізації поставлених цілей з високим рівнем якості та у визначені терміни;
2) формування комплексної координації робіт, швидкого реагування на зовнішні зміни, гнучкого та ефективного використання спеціальних знань та навичок працівників;
3) забезпечення високого рівня якості продуктів та послуг, що надаються, у межах сервісів компанії Simcord.

Із основоположним документом «Положення про матричну структуру управління компанії Simcord» можна ознайомитися у розділі «Структура компанії Simcord».

 • Поява нових напрямів діяльності Компанії, а також пов’язаних із ними програм і проектів зумовили оновлення інформації розділу «Діяльність». У розділ додано інформацію про особливості діяльності Компанії у розвитку бізнес-відносин у різних напрямах.
 • В оновленому розділі «Життя» можна побачити, на якому рівні поставлено роботу з персоналом Компанії, які можливості та перспективи для професійного та кар’єрного зростання компанія Simcord відкриває перед своїми працівниками. Мотиваційні програми, тематичні зустрічі та корпоративні заходи є невід’ємною частиною життя працівників Simcord.

Компанія Simcord прагне до реалізації усіх поставлених цілей, створюючи нові цифрові технології на базі розподіленого реєстру (блокчейн). Ми наближаємося до побудови ефективних економіко-правових відносин та формування на їх основі нової інформаційної економіки. Це дозволить втілити у реальність основну місію Компанії — створити та передати суспільству унікальний інструмент, що дасть змогу змінити вектор його розвитку, надавши кожному можливість максимально реалізувати свій потенціал.