Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.
Програмні рішення для управління високотехнологічним бізнесом

Блокчейн-протоколи й алгоритми консенсусу

Розроблення блокчейн-протоколів й алгоритмів консенсусу для розвитку функціонального бізнесу.
 • Інтеграція блокчейн-мереж в інформаційні системи.
 • Розроблення блокчейн-протоколів.
 • Розроблення алгоритмів консенсусу.
 • Розроблення смарт-контрактів.
 • Модифікація та доопрацювання наявних блокчейн-платформ.
 • Розроблення та реалізація консенсус-протоколів для розподілених систем.

Створення аналітичних стеків для опрацювання великих даних (Big Data)

Розроблення різноманітних систем класифікації та прогнозування великих даних.
 • Програмні інструменти для аналізу даних про операційну діяльність (R, Python, No SQL).
 • Використання великих даних для оптимізації та підвищення ефективності IT-процесів.
 • Високий ступінь захисту конфіденційних даних під час зберігання, переміщення та використання в усіх системах.
 • Перетворення та систематизація даних.
 • Імітаційне моделювання, просторовий та статистичний аналіз і візуалізація даних.
 • Мінімізація ризиків і наслідків кібератак у режимі реального часу.

Системи агрегації ринкової ліквідності (системи управління капіталом)

Пропоновані системи відповідають високим вимогам безпеки та надійності сучасних програмних продуктів і забезпечують високий рівень конфіденційності.
 • Робота з банками, FX брокерами та криптобіржами.
 • Робота за стандартними (FIX) і спеціалізованими протоколами.
 • Опрацювання фінансових транзакцій.
 • Моніторинг руху коштів.
 • Контроль фінансових транзакцій.
 • Відстеження підозрілої фінансової активності.
 • Забезпечення збереженості, цілісності та конфіденційності інформації.
 • Формування фінансової звітності.
 • Розроблення інноваційних моделей управління капіталом, що дозволяють максимально вигідно використовувати потенціал фінансових ринків.

Розроблення інструментів у сфері надання брокерських послуг для здійснення торгових операцій із похідними фінансовими інструментами

Професійна підтримка Клієнтів, обумовлена наявністю гнучкої системи, що задовольняє потреби компаній-брокерів із різноманітними підходами й уподобаннями.
 • Брокерські послуги з акцій та облігацій.
 • Брокерські послуги з капіталовкладень.
 • Брокерські послуги у сфері інвестування в цінні папери й товари.

Апаратно-програмні комплекси для торгівлі на світових фінансових ринках

Розроблення апаратно-програмних комплексів із підвищеними вимогами до безпеки, відмовостійкості та надійності, а також до продуктивності та швидкості реакції системи.
 • Адміністрування торгового сервера.
 • Оренда комп’ютерного програмного забезпечення.
 • Оновлення програмного забезпечення.
 • Формування детальної звітності за станом торгових рахунків.
 • Моніторинг, контроль балансів та управління потоками ліквідності.
 • Формування деталізованої статистичної й управлінської звітності.
 • Аналіз торгових сигналів на основі базових алгоритмів ризик-менеджменту з метою мінімізації потенційних ризиків і багатократного збільшення підсумкового прибутку.

Створення сайтів і веб-додатків

Створення сайтів і веб-додатків з урахуванням сучасних технологічних вимог, орієнтованих на індивідуальні запити споживача.
 • Розроблення технічного завдання.
 • Розроблення структури сайта.
 • Аналіз ринку та статистики (аналіз конкурентів).
 • Розроблення креативної концепції та унікального дизайну.
 • Розроблення програмного забезпечення.
 • Оптимізація для пошукових систем.
 • Інтеграція із соціальними мережами.
 • Тестування та браузерне тестування.

Створення мобільних додатків

Розроблення мобільних додатків з урахуванням специфіки й особливих вимог платформ Android та IOS.
 • Розроблення структури мобільного додатка.
 • Аналіз ринку та статистики.
 • Розроблення дизайну.
 • Розроблення програмного забезпечення.
 • Оптимізація.
 • Тестування.
Моделі обслуговування
прогресивних бізнес-стратегій

Організація систем інформаційної безпеки

Комплекс перевірених засобів для створення надійної та ефективної системи захисту інформації на всіх рівнях.
 • Аналіз інформаційної інфраструктури.
 • Оцінка інформаційних ризиків.
 • Розроблення та впровадження політики інформаційної безпеки.
 • Аналіз уразливостей інформаційної системи.
 • Аудит інформаційних систем.

Правове консультування та супровід

Надання юридичних рекомендацій, побудованих на всебічному аналізі бізнес-завдань, опираючись на фундаментальні знання міжнародного права та досвід правозастосовної практики.
 • Супровід під час розроблення науково-дослідних та експертних висновків у сфері економіки та права.
 • Консультування з питань створення (процедура оцифровування активів), використання та успадкування цифрових активів.
 • Отримання ліцензій у фінансово-технічній сфері в різних країнах.
 • Захист інтелектуальної власності.

Консультування у сфері цифрових технологій на міжнародних фінансових ринках

Надання рекомендацій із питань упровадження цифрових технологій у бізнес, створених на основі багатолітнього практичного досвіду.
 • Супровід проектів, пов’язаних із цифровими активами та технологією блокчейн.
 • Консультування із загальних питань (забезпечення виходу на міжнародні фінансові ринки, розрахунок крупних проектів, супровід проекту на всіх етапах реалізації, пошук оптимальних варіантів реалізації проекту).
 • Фінансове консультування (супровід оформлення активів, організація процесингу, розрахунок Cash Flow).
 • Маркетингові послуги (маркетинг і PR бізнес-проекту, розроблення стратегії маркетингу, підготовка промоматеріалів).
 • Технічне консультування (створення технічної бази проекту з нуля, вивчення наявних технічних можливостей проекту, складання технічних завдань).

Комплексні рішення для служб клієнтської та технічної підтримки

Розроблення автоматизованих систем верифікації Клієнтів та оптимізації процесу оброблення даних.
 • Оброблення отриманих від Клієнтів заявок на створення чи зміну облікових даних.
 • Оброблення отриманих від Клієнтів заявок на підключення продуктів і послуг.
 • Перевірка облікових даних Клієнтів на відповідність законам і нормативним документам.
 • Перевірка та корегування окремих параметрів заявок Клієнтів.
 • Відстеження актуальності облікових даних Клієнта.
 • Генерування цільових розсилок.
 • Формування звітності за Клієнтами.
 • Формування звітності для регуляторів.
 • Аналіз біометричних даних.
 • Налаштування довідників та окремих параметрів роботи із заявками.
 • Вирішення питань, що стосуються підтримки працездатності програмних продуктів, техніки та якісного обслуговування загалом.

Тестування навантаження, моделювання ефективності та продуктивності додатків

Програмне забезпечення та проведення автоматизованого тестування.
 • Тестування продуктивності (Performance testing).
 • Стресове тестування (Stress testing).
 • Об’ємне тестування (Volume testing).
 • Тестування стабільності чи надійності (Stability/Reliability testing).

Агрегація новинних потоків і даних

Сучасні технології автоматичного групування документів та їх адаптація до динамічних інформаційних потоків.
 • Локалізація інформації в економічній, юридичній і соціальній сферах.
 • Створення та розвиток інформаційно-пошукових систем як ефективний інструмент інформаційної підтримки Клієнтів.
 • Організація моніторингу й адаптивного агрегування інформації.

API для розробників

Розроблення API для взаємодії зовнішніх систем із серверами.
 • Формування кастомних API згідно з індивідуальними потребами компаній-брокерів.
 • Підтримка на етапі тестування та подальша інтеграція API.
 • Технічна підтримка та супровід у режимі експлуатації.
 • Кастомізація авторизації та механізмів токенізації (безпеки) API.