Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.

Унікальні

програмні рішення для керування високотехнологічним бізнесом

Блокчейн-протоколи й алгоритми консенсусу

Розроблення блокчейн-протоколів й алгоритмів консенсусу для розвитку функціонального бізнесу.
 • Інтеграція блокчейн-мереж в інформаційні системи.
 • Розроблення блокчейн-протоколів.
 • Розроблення алгоритмів консенсусу.
 • Розроблення смарт-контрактів.
 • Модифікація й доопрацювання існуючих блокчейн-платформ.
 • Розроблення й реалізація консенсус-протоколів для розподільних систем.

Створення аналітичних стеків для опрацювання великих даних (Big Data)

Розроблення різноманітних систем класифікації та прогнозування великих даних.
 • Програмні інструменти для аналізу даних про операційну діяльність (R, Python, No SQL).
 • Використання великих даних для оптимізації та підвищення ефективності IT-процесів.
 • Високий ступінь захисту конфіденційних даних при зберіганні, переміщенні та використанні в усіх системах.
 • Перетворення та систематизація даних.
 • Імітаційне моделювання, просторовий та статистичний аналіз і візуалізація даних.
 • Мінімізація ризиків та наслідків кібератак у режимі реального часу.

Системи агрегації ринкової ліквідності (системи керування капіталом)

Пропоновані системи відповідають високим вимогам безпеки та надійності сучасних програмних продуктів і забезпечують високий рівень конфіденційності.
 • Робота з банками, FX брокерами та криптобіржами.
 • Робота за стандартними (FIX) і спеціалізованими протоколами.
 • Опрацювання фінансових транзакцій.
 • Моніторинг руху коштів.
 • Контроль фінансових транзакцій.
 • Відстеження підозрілої фінансової активності.
 • Забезпечення збереженості, цілісності та конфіденційності інформації.
 • Формування фінансової звітності.
 • Розроблення інноваційних моделей керування капіталом, що дозволяють максимально вигідно використовувати потенціал фінансових ринків.

Надання брокерських послуг для здійснення торгових операцій з похідними фінансовими інструментами

Професійна підтримка Клієнтів, обумовлена наявністю гнучкої системи, що задовольняє потреби компаній-брокерів з різноманітними підходами й уподобаннями.
 • Брокерські послуги з акцій та облігацій.
 • Брокерські послуги з капіталовкладень.
 • Брокерські послуги у сфері інвестування в цінні папери й товари.

Апаратно-програмні комплекси для торгівлі на світових фінансових ринках

Розроблення апаратно-програмних комплексів із підвищеними вимогами до безпеки, відмовостійкості та надійності, а також до продуктивності та швидкості реакції системи.
 • Адміністрування торгового сервера.
 • Оренда комп’ютерного програмного забезпечення.
 • Оновлення програмного забезпечення.
 • Формування детальної звітності за станом торгових рахунків.
 • Моніторинг, контроль балансів та управління потоками ліквідності.
 • Формування деталізованої статистичної й управлінської звітності.
 • Аналіз торгових сигналів на основі базових алгоритмів ризик-менеджменту з метою мінімізації потенційних ризиків та багатократного збільшення підсумкового прибутку.

Створення сайтів та веб-додатків

Створення сайтів та веб-додатків з урахуванням сучасних технологічних вимог, орієнтованих на індивідуальні запити споживача.
 • Розроблення технічного завдання.
 • Розроблення структури сайта.
 • Аналіз ринку та статистики (аналіз конкурентів).
 • Розроблення креативної концепції та унікального дизайну.
 • Розроблення програмного забезпечення.
 • Оптимізація для пошукових систем.
 • Інтеграція із соціальними мережами.
 • Тестування та браузерне тестування.

Створення мобільних додатків

Розроблення мобільних додатків з урахуванням специфіки та особливих вимог платформ Android та IOS.
 • Розроблення структури мобільного додатку.
 • Аналіз ринку та статистики.
 • Розроблення дизайну.
 • Розроблення програмного забезпечення.
 • Оптимізація.
 • Тестування.

Інноваційні

моделі обслуговування
прогресивних бізнес-стратегій

Організація систем інформаційної безпеки

Комплекс перевірених засобів для створення надійної та ефективної системи захисту інформації на всіх рівнях.
 • Аналіз інформаційної інфраструктури.
 • Оцінка інформаційних ризиків.
 • Розроблення та впровадження політики інформаційної безпеки.
 • Аналіз уразливостей інформаційної системи.
 • Аудит інформаційних систем.

Правове консультування та супровід

Надання юридичних рекомендацій, побудованих на всебічному аналізі бізнес-задач, опираючись на фундаментальні знання міжнародного права та досвід правозастосовчої практики.
 • Супровід при розробленні науково-дослідних та експертних висновків в області економіки та права.
 • Консультування з питань створення (процедура оцифровування активів), використання та успадкування цифрових активів.
 • Отримання ліцензій у фінансово-технічній сфері в різних країнах.
 • Захист інтелектуальної власності.

Консультування в області цифрових технологій на міжнародних фінансових ринках

Надання рекомендацій з питань впровадження цифрових технологій у бізнес, створених на основі багатолітнього практичного досвіду.
 • Супровід проектів, пов’язаних із цифровими активами та технологією блокчейн.
 • Консультування із загальних питань (забезпечення виходу на міжнародні фінансові ринки, розрахунок крупних проектів, супровід проекту на всіх етапах реалізації, пошук оптимальних варіантів реалізації проекту).
 • Фінансове консультування (супровід оформлення активів, організація процесингу, розрахунок Cash Flow).
 • Маркетингові послуги (маркетинг і PR бізнес-проекту, розроблення стратегії маркетингу, підготовка промоматеріалів).
 • Технічне консультування (створення технічної бази проекту з нуля, вивчення існуючих технічних можливостей проекту, складання технічних завдань).

Комплексні рішення для служб клієнтської та технічної підтримки

Розроблення автоматизованих систем верифікації Клієнтів та оптимізації процесу обробки даних.
 • Обробка отриманих від Клієнтів заявок на створення чи зміну облікових даних.
 • Обробка отриманих від Клієнтів заявок на підключення продуктів та послуг.
 • Перевірка облікових даних Клієнтів на відповідність законам і нормативним документам.
 • Перевірка та корегування окремих параметрів заявок Клієнтів.
 • Відстеження актуальності облікових даних Клієнта.
 • Генерування цільових розсилок.
 • Формування звітності за Клієнтами.
 • Формування звітності для регуляторів.
 • Аналіз біометричних даних.
 • Налаштування довідників та окремих параметрів роботи із заявками.
 • Вирішення питань, що стосуються підтримки працездатності програмних продуктів, техніки та якісного обслуговування загалом.

Тестування навантаження, моделювання ефективності та продуктивності додатків

Програмне забезпечення та проведення автоматизованого тестування.
 • Тестування продуктивності (Performance testing).
 • Стресове тестування (Stress testing).
 • Об’ємне тестування (Volume testing).
 • Тестування стабільності чи надійності (Stability/Reliability testing).

Агрегація новинних потоків і даних

Сучасні технології автоматичного групування документів та їх адаптація до динамічних інформаційних потоків.
 • Локалізація інформації в економічній, юридичній і соціальній сферах.
 • Створення та розвиток інформаційно-пошукових систем як ефективний інструмент інформаційної підтримки Клієнтів.
 • Організація моніторингу й адаптивного агрегування інформації.

API для розробників

Розроблення API для взаємодії зовнішніх систем із серверами.
 • Формування кастомних API згідно з індивідуальними потребами компаній-брокерів.
 • Підтримка на етапі тестування та подальша інтеграція API.
 • Технічна підтримка та супровід у режимі експлуатації.
 • Кастоматизація авторизації та механізмів токенізації (безпеки) API.
Banner

Система Bitbon

Ми пропонуємо Вам стати учасником децентралізованої соціальної мережі економічних відносин

Детальніше
Bitbon System
Banner

Стратегія розвитку

Стійкий розвиток Компанії забезпечується конкретним планом дій і впровадженням потрібних механізмів для досягнення стратегічних цілей

Дізнатися більше
Стратегія розвиткуСтратегія розвиткуСтратегія розвиткуСтратегія розвиткуBСтратегія розвитку