Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.
Компанія Simcord успішно пройшла плановий аудит системи менеджменту якості
Поділитися:

Компанія Simcord успішно пройшла плановий аудит системи менеджменту якості

Компанія Simcord успішно пройшла наглядовий аудит і підтвердила відповідність своєї системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Аудит здійснили провідні аудитори компанії Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch.

Аудит проводився в період з 19 до 20 березня 2019 року, під час перевірки були продемонстровані результати виконаних на найвищому рівні завдань щодо дотримання вимог політики системи менеджменту якості за стандартом ISO 9001:2015. Фахівці аудиторської компанії підкреслили високий рівень підготовки проектної команди та відповідність компанії Simcord міжнародним правовим і нормативним вимогам стандарту. Окремо були відзначені:

 • Залученість працівників і керівництва Компанії у процес підтримки та вдосконалення системи менеджменту якості.
 • Ґрунтовність у визначенні політики й цілей у галузі якості.
 • Висока кваліфікація персоналу.
 • Детальне опрацювання базових вимог до програмного продукту.
 • Продуктивна реалізація процесного підходу в системі менеджменту, що дає змогу забезпечити високу якість і надійність високотехнологічних продуктів компанії Simcord.
 • Прагнення посісти лідерську позицію на внутрішньому та зовнішньому ринку.

Із моменту отримання компанією Simcord сертифікату системи менеджменту якості за стандартом ISO 9001:2015 були покращені такі показники:

 • Проведення щомісячних «Днів якості» за різними напрямами діяльності Компанії.
 • Підготовка та ведення документації системи управління якістю підрозділів Компанії проводиться відповідно до вимог нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
 • Своєчасна реалізація планових заходів щодо підвищення якості послуг у процесі розроблення, виробництва та супроводження програмних продуктів і сервісів..
 • Підвищення кваліфікації працівників.
 • Виконання коригувальних дій відповідно до прийнятого керівництва з якості.

У результаті проходження аудиту компанія Simcord отримала об’єктивну оцінку світового лідера з надання послуг тестування, інспекції та сертифікації Bureau Veritas і підтвердила відповідність чинної системи менеджменту Компанії міжнародній стандартизації бізнес-процесів. Таким чином, Компанія закріпила за собою статус надійної та такої, що відповідає міжнародним правовим і нормативним вимогам.

Дотримуючись принципів управління якістю за стандартом ISO 9001:2015 у компанії Simcord було здійснено плановий внутрішній аудит сертифікованими внутрішніми аудиторами за такими напрямами:

 • Перевірка систем внутрішнього контролю.
 • Розроблення цілісної системи управління ризиками, аналіз її роботи, створення заходів для зниження ризиків.
 • Контроль над дотриманням принципів корпоративного керування.

За результатами внутрішнього аудиту складено план поліпшення бізнес-процесів, визначено критерії та терміни виконання необхідних змін.

Нагадаємо, що минулого року (06.04.2018) за підсумками аудиту компанія Simcord отримала сертифікат відповідності стандарту ISO 9001:2015 у сфері ауково-дослідної діяльності в галузі розроблення та виробництва високонавантажених програмних рішень на базі технології блокчейн.

Сертифікація за серією стандартів ISO 9001 є показником стабільної якості роботи Компанії та вагомим аргументом на користь підвищення довіри до неї з боку Клієнтів і Партнерів, а також гарантує швидкий та успішний розвиток Компанії загалом.