Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.
Підсумки 2020 року та плани на 2021 рік
Поділитися:

Підсумки 2020 року та плани на 2021 рік

Ключові події 2020-го

До настання нового, 2021 року залишилося зовсім небагато, і зараз саме час підбити підсумки року, що минає... Дійсно, ми планували в 2020-му провести цілу низку заходів із просування пріоритетного продукту Компанії — Системи Bitbon. Але через карантинні заходи, що були вжиті керівництвом України та інших країн в умовах пандемії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, реалізацію багатьох проектів нам довелося перенести або навіть призупинити, зокрема через зміни в міжнародній транспортній інфраструктурі. Проте навіть у таких нестандартних умовах компанія Simcord здійснювала корегувальні дії, необхідні для збереження свого виробничого циклу.

Информационный брифинг в г. Алматы (Казахстан), 16 февраля 2020 года

Так, відповідно до прийнятої стратегії системного просування на міжнародному рівні продуктів і сервісів, розроблених фахівцями Компанії, 16 лютого 2020 року в Казахстані, м. Алмати, для активних Партнерів і Користувачів Системи Bitbon відбувся інформаційний брифінг, який провів Генеральний директор компанії Simcord Александр Кудь. На цьому заході порушувались дуже цікаві й актуальні питання про Систему Bitbon і переваги користування її сервісами, про тенденції правового регулювання у сфері застосування цифрових активів, про подальші плани розвитку Компанії…

І ми протягом року інформували всю нашу спільноту про це та інше усіма можливими способами, зокрема проводили семінари та конференції у веб-форматі.

Панель майнера в Системе Bitbon

Однією з ключових подій став запуск Майнінгу забезпечення консенсусу в Системі Bitbon. Підхід, розроблений компанією Simcord для цього виду майнінгу, дозволив вирішити низку істотних обмежень, які є в інших системах. Так, запуск нового алгоритму забезпечення консенсусу в Системі Bitbon збільшує швидкість оброблення транзакцій до 5000 за секунду, що більше ніж у 380 разів перевищує можливості мережі першої криптовалюти Bitcoin і більше ніж у 290 разів — оригінального Ethereum. Водночас такий підхід надав можливість підвищити продуктивність мереж блокчейн за рахунок використання синхронних протоколів зі збереженням безпеки й децентралізації блокчейну.

Gроекта Закона Украины О токенизированных активах и криптоактивах № 4328.

Компанія продовжила співпрацю з Науково-дослідним центром економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру (НДЦ блокчейн-рішень), результатом якої стала реєстрація проекту Закону України «Про токенізовані активи та криптоактиви» № 4328. До авторського колективу, крім учасників НДЦ блокчейн-рішень, увійшли також представники наукової спільноти, народні депутати України та фахівці компанії Simcord.

Статья Феномен виртуальных активов: экономико-правовой аспект

Вийшла в світ науково-дослідна стаття Кудь А. А. Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект, результати якої можуть стати фундаментом для державного регулювання віртуальних активів розподіленого реєстру та цілої низки досліджень у сфері інформаційних технологій і платформ.

Сотрудничество с Восточно-украинским банком Грант

Також було закладено фундамент довгострокової офіційної співпраці з різними організаціями та компаніями, серед яких хотілося б виокремити АТ «Східно-український банк «Грант». Підсумком початкового етапу ділової взаємодії стало підписання Меморандуму про довгострокові партнерські відносини, консолідацію та координацію дій щодо застосування технології блокчейн у банківській сфері. Варто зазначити, що одним із першочергових завдань спеціально створеної робочої групи є розроблення правової моделі управління правами на грошові кошти клієнта фінансової установи за допомогою цифрових активів.

Водночас така модель відповідатиме всім вимогам банківської ліцензії, а також нормам чинного законодавства в цій сфері.

Крім того, до головних подій слід віднести цілу низку переговорів із представниками фінансових установ Європи та країн СНД щодо використання децентралізованих фінансів на базі Системи Bitbon.

Загалом у 2020 році отримані та підтверджені новаторські дослідні напрацювання, що стануть основою вдосконалення економіко-правової природи Системи Bitbon, а також здійснена значна робота з оптимізації компонентної бази Системи Bitbon для подальшої її технологічної децентралізації.

Плани Компанії на 2021-й

Спільнота Системи Bitbon очікує багатофункціональності від Системи та більш динамічного її розвитку з використанням механізмів реального сектору економіки. Щоб реалізувати все заплановане на наступний рік, компанія Simcord визначила пріоритетність завдань за основними напрямами своєї діяльності, суть і послідовність виконання яких наведені нижче.

Научно-исследовательская статья Классификация виртуальных активов: экономико-правовой аспект

1. Публікація науково-дослідної статті «Класифікація віртуальних активів», метою якої є вирішення питання невизначеності та неоднозначності розуміння природи віртуальних активів розподіленого реєстру з метою їх правильного використання суб’єктами й регулювання взаємовідносин, пов’язаних з їх застосуванням.

Відомо, що питання відсутності конкретних критеріїв віртуальних активів становить на сьогодні дуже велику проблему наукового та правового характеру, що не дозволяє встановити чіткі норми правових режимів. У цій статті буде обґрунтовано вибраний підхід для конкретизації властивостей віртуальних активів, а також наведено їх класифікацію. Отже, стаття «Класифікація віртуальних активів» однозначно вирішить ті питання, на які в усьому світі досі ще немає відповіді.

2. У зв’язку з уточненням низки технічних і юридичних аспектів розвитку Системи Bitbon будуть внесені відповідні уточнення та доповнення в термінологічний апарат Системи Bitbon, Публічний контракт Системи Bitbon, Протокол Bitbon, а також в експертні та науково-правові висновки. Так, фахівцями громадської організації «Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру» буде підготовлено науково-правовий висновок «Віртуальні активи розподіленого реєстру як об’єкт правового регулювання». Цей документ буде містити три основні розділи: «Природа віртуального активу розподіленого реєстру», «Віртуальний актив розподіленого реєстру як об’єкт фінансового та управлінського обліку» і «Правова природа Системи Bitbon».

Також згідно зі встановленими критеріями та класифікацією віртуальних активів за методикою діагностики віртуальних активів розподіленого реєстру буде досліджено Bitbon на відповідність цифровому активу цивільного обороту, що додатково зміцнить його економіко-правовий аспект у міжнародному правовому полі.

Издание книги Система Bitbon как реализация способа финансового и управленческого учета с помощью цифровых активов

3. Видання книги «Система Bitbon як реалізація способу фінансового та управлінського обліку за допомогою цифрових активів» із урахуванням усіх аспектів розвитку Системи Bitbon із погляду права, економіки та бізнесу.

Прочитавши цю книгу, у читача з’явиться чітке розуміння того, яку роль Система Bitbon відіграє в розвитку децентралізованих інформаційних платформ і спільнот на їх базі й у державному секторі економіки.

У книзі буде детально розказано про всі функціональні характеристики Системи Bitbon, по суті, у вигляді інструкції для її Користувачів.

Simcord на GitHub

4. На найбільшій та популярній площадці GitHub, що є веб-сервісом для хостингу IT-проектів, будуть опубліковані вихідні коди модифікованої компанією Simcord ноди блокчейну Ethereum, на базі якого розвивається Система Bitbon. У цьому ж, 2021 році планується ще одне оновлення з публікацією додаткових компонентів блокчейну, із задіянням яких Система Bitbon функціонує, що дозволяє віднести її до площадок сфери відкритої розробки з метою аудиту процесів сторонніми користувачами.

Simcord на Википедии

5. Розміщення у Вікіпедії статті про компанію Simcord, в якій будуть наведені основні напрями діяльності Компанії, а також її базові розробки — продукти та сервіси.

Запуск конкурса авторских статей по описанию Системы Bitbon и механизмов работы цифровых активов

6. Запуск конкурсу авторських статей з описом Системи Bitbon і механізмів роботи цифрових активів. Конкурс буде проводитися з метою популяризації поняття «цифрові активи» як загальноприйнятого поняття з прикладами їх використання в Системі Bitbon. Водночас авторам виплачуватимуться гонорари за публікації залежно від виду статті:

  • стаття-рерайт контенту сайта Bitbon Space;
  • інформаційна стаття-огляд;
  • аналітична стаття, що розкриває суть Системи Bitbon і цифрових активів, її механізмів і компонентів із прикладами;
  • наукова стаття.
Цифровые активы Системы Bitbon

7. До кінця 2021 року в Системі Bitbon буде здійснено велике оновлення в частині модуля, що дозволяє створювати власні цифрові активи її Учасниками. Ця можливість стане доступна напередодні запуску валютних Протоколів від різних фінансових установ, що по суті означатиме інтеграцію Системи Bitbon і реального сектору економіки, а також використання механізмів застосування цифрових активів у розвитку ринкової інфраструктури.

НИЦ блокчейн-решений

8. У бюлетені Міністерства освіти і науки України зареєстрована міжнародна науково-практична конференція «Віртуальні активи в розвитку національної економіки», організатором якої виступає НДЦ блокчейн-рішень. Фахівцями компанії Simcord будуть презентовані свої доповіді поряд із доповідями інших учасників із багатьох країн різними мовами.

Цифровые активы Системы Bitbon

9. Заплановано оновлення мобільної версії One Space і запуск веб-версії, що дозволить усім Учасникам Системи Bitbon максимально ефективно користуватися різними сервісами Системи Bitbon за допомогою інструментів цієї інформаційної площадки.

Отже, підбиваючи підсумки року, що минає, 2020-го, хотілося б сказати про головне: компанія Simcord ось уже майже 20 років упевнено — крок за кроком, етап за етапом — реалізує свою місію відповідно до стратегії розвитку. І ми знаємо, що Клієнтів сервісів Системи Bitbon і Партнерів Компанії з кожним роком стає все більше, а це значить, що все більше людей хочуть змінити своє життя на краще!

Команда Simcord відчуває підтримку своїх Клієнтів і Партнерів, завдяки якій ми можемо рухатися далі й реалізовувати всі наші плани. Зі свого боку, ми докладемо всіх зусиль для того, щоб задумане нами було втілено в життя.

А на весь наступний, 2021 рік бажаємо всій спільноті Системи Bitbon ще більшої динаміки розвитку та нових успішних досягнень!