Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.
Інтерв’ю з Генеральним директором компанії Simcord Александром Кудь про Систему Bitbon
Поділитися:

Інтерв’ю з Генеральним директором компанії Simcord Александром Кудь про Систему Bitbon

Сучасні тенденції комп’ютеризації та інформатизації багато в чому зумовлюють зміни, що відбуваються в системі економічних відносин між громадянами окремих держав і всього світу загалом. Особливе місце в цих перетвореннях посідають цифрові розробки, які приходять на зміну традиційним класичним фінансовим системам, роблячи їхнє функціонування простішим, прозорішим і зручнішим, а зберігання інформації — надійним і безпечним. Сьогодні з однією з таких розробок нас познайомить головний ідеолог та автор концепції Системи Bitbon Александр Александрович Кудь.

— Повернімося в той час, коли Ви вирішили створити власну економічну платформу. Розкажіть, як це було та що стало Вашою головною мотивацією?

— З 2001 року я займаюся фінансовою тематикою та розробками наукоємних програмних рішень у галузі розпоряджання капіталом. З одного боку, з 2009 року я мав можливість спостерігати за неймовірними темпами розвитку та популяризації технології Блокчейн у фінансовій індустрії й міг об’єктивно оцінити можливі недоліки наявних криптовалют. З іншого боку, після того, як індустрія Блокчейну до 2015 року визначилася з основним вектором свого розвитку, я вивчив усі значущі розробки, присвячені темі Блокчейну, і прийняв зважене рішення почати розробляти досконалішу децентралізовану систему, яка б відповіла на більшість заперечень у полеміці про незабезпеченість Активами цифрових валют. Саме для того, щоб вирішити питання забезпеченості криптоактивів і створити сучасний механізм обліку та контролю майнових прав на Активи, була розроблена Система Bitbon.

— Як Ви вважаєте, за рахунок чого Ви досягнете вищезазначеної мети?

— За рахунок того, що, по-перше, за 17 років існування нашої Компанії ми здобули колосальний досвід у галузі розроблення високонавантажених програмних рішень, пов’язаних із фінансовою сферою. По-друге, варто зауважити, що всі розробки здійснюються в межах міжнародного права. Так, на сьогодні компанія Simcord має два патенти, зареєстровані на міжнародному рівні, а третій патент перебуває на стадії розгляду у США. Ці патенти належать до трьох основних напрямів, які в найближчі 10 років інтенсивно розвиватимуться за допомогою технології Блокчейн.

— Розкажіть про ці патенти докладніше.

— У першому патенті йдеться про розпоряджання майновими правами, а у другому — про передання цифрових цінностей. У третьому описано принципово новий вид інвестування й розпоряджання своїми частками та правами в бізнесі, який називається Контрибʼютингом. Тут я хотів би підкреслити, що це зовсім новий вид діяльності. Він зароджується зараз, в епоху нової цифрової економіки, і найближчими роками замінить уже застарілі інвестиційні моделі.

— Що сьогодні являє собою Система Bitbon?

— На офіційних інтернет-ресурсах, присвячених Системі Bitbon, подано вже досить багато інформації. Можу процитувати базове визначення з додатковими коментарями, які допоможуть зрозуміти основні можливості Системи Bitbon, думаю, цього буде цілком достатньо, щоб читач мав загальне уявлення про наш проект.

Система Bitbon — це цілісна децентралізована Система, реалізована на базі технології Блокчейн, яка фактично є платформою для Контрибʼютингу за умовами Публічних контрактів Projectbon різних проектів та розпоряджання правовідносинами між її Учасниками, де ключовим компонентом є Bitbon.

Людям важливо зрозуміти, що Система Bitbon — це платформа, а не криптовалюта. Bitbon у ній — важливий компонент, за рахунок якого Учасники Системи взаємодіють між собою. Сам по собі Bitbon можна передавати, обмінювати на інші види Активів, продавати та купувати на біржах, щоб брати участь у Контрибʼютингу, або просто можна використовувати як Актив для зберігання власних коштів, платіжну систему для купівель в інтернет-магазинах і торгових обʼєктах, а також можна використовувати в різних сферах підприємницької діяльності.

Через свою забезпеченість, якої вдалося досягти завдяки закладеним у Bitbon механізмам, передбаченим Фондом капіталізації, наш фінансовий інструмент має властивість постійної капіталізації, що позитивно впливає на його ринкову ліквідність і ціноутворення.

— Унікальність Системи Bitbon і принципів взаємодії її компонентів зумовила впровадження нових термінів — «Контрактат», «Контрибʼютинг» і «Контрибʼютор». Що вони означають?

— Давайте по черзі. Почнімо з Контрактата. Контрактатом можна назвати будь-яку компанію або фізичну особу (підприємця), якому потрібні кошті, щоб реалізувати свій бізнес-проект. Він ініціює створення в Системі Bitbon Публічного контракту з докладним описом власного проекту, а капіталізація його бізнес-ідеї здійснюється завдяки численним Партнерам (Контрибʼюторам), права яких, зокрема й на отримання доходу від проекту, гарантовані Публічним контрактом Projectbon конкретного проекту.

Контрибʼютинг — це вид діяльності, спрямований на отримання додаткового доходу Користувачем Системи Bitbon від його участі в реалізації бізнес-проектів, які він вибирає самостійно. Контрибʼютинг починається в той момент, коли Користувач Системи обмінює наявний у нього Bitbon на Projectbon будь-якого проекту. Відповідно Користувач, який займається Контрибʼютингом, отримує статус Контрибʼютора.

— Від чого залежить його дохід?

— Розмір додаткового доходу Контрибʼютора прямо пропорційний його частковій участі в тому чи іншому проекті. Дохід від Контрибʼютингу перебуває повністю в розпорядженні Контрибʼютора на будь-якому з етапів реалізації бізнес-проекту.

— Чи може Користувач Системи Bitbon бути Контрибʼютором одразу в кількох проектах, чи є якісь обмеження?

— Звісно, у Системі Bitbon немає жодних обмежень. Просто такий Користувач вважатиметься Контрибʼютором для кожного проекту окремо. І я цілком не виключаю можливість, що багато Контрибʼюторів створюватимуть свої інвестиційні портфелі в Системі Bitbon та отримуватимуть щодо них постійний прибуток, незалежно від того, у якій країні реалізується проект і перебуває сам Контриб’ютор.

— На чому ґрунтуються основні принципи роботи Системи Bitbon? Які процеси покладено в основу її роботи?

— Робота Системи Bitbon побудована навколо технології Блокчейн. Це забезпечує децентралізований принцип розпоряджання, безпеку зберігання даних і дає змогу кожному Учаснику Системи вільно отримувати інформацію про випуск, передання, дроблення номіналу та інші операції з Bitbon. Отже, сама по собі природа Блокчейну виключає загрозу зламування, а використовувані з метою конфіденційності та захисту криптографічні методи забезпечують максимально високу стабільність.

— Я правильно розумію, що Користувачі Системи Bitbon зберігають свої Bitbon або Projectbon в електронних гаманцях?

— Загалом правильно. За допомогою функціональних можливостей і механізмів, закладених у Систему Bitbon, її Учасники можуть використовувати Assetbox (так званий цифровий гаманець), щоб зберігати й передавати один одному Bitbon і Projectbon. Усі транзакції всередині Системи реєструються в Блокчейні. Це гарантує безпеку і прозору взаємодію Учасників, що створює водночас високий рівень довіри до Системи Bitbon.

— Пане Александре, розкажіть, як регулюється взаємодія безпосередньо між Учасниками Системи, адже кожна зі сторін може по-своєму трактувати умови угоди?

— Це дуже важливий момент. Хочу одразу сказати, що змінити чи порушити умови угоди в Системі Bitbon неможливо. Використання технології Блокчейн гарантує фіксування та зберігання всіх прав та зобов’язань кожної зі сторін угоди, здійснюваної в Системі Bitbon. Жодна угода (проект), що не відповідає вимогам Системи Bitbon, викладеним у Публічному контракті Системи Bitbon, а також у Публічному контракті Projectbon конкретного проекту, не буде допущена до Системи Bitbon.

Я хочу зробити акцент на тому, що в основі Системи Bitbon лежить фундаментально важливий документ, у якому окреслено 55 Положень, — це Публічний контракт Системи Bitbon. Фактично він є основоположною установчою угодою компанії Simcord з усіма Учасниками Системи Bitbon. Ця угода описує завдання й цілі Системи Bitbon, визначає та закріплює основи її розвитку, а також встановлює кодекс основних правил та умов, дотримання яких обов’язкове для всіх Учасників Системи Bitbon, зокрема для Учасників — Контрибʼюторів.

Контрибʼютинг як вид діяльності Контрибʼюторів можливий лише в межах Системи Bitbon. Він здійснюється за визначеним сценарієм, описаним окремо для кожного конкретного проекту в спеціальному документі — Публічному контракті Projectbon, який готує Bitup-Агентство на замовлення Контрактата. У ньому зазначають усі процедури та умови випуску, правила передавання, способи забезпечення Projectbon, алгоритм дій усіх Учасників щодо реалізації проекту, отримання Контрибʼюторами доходів від участі у проекті. Технологія Блокчейн не дозволить Учасникам змінити узгоджений ними ж план дій щодо реалізації проекту. Варто підкреслити, що дохід від Контрибʼютингу всі Учасники отримують у Bitbon, який можуть використовувати на власний розсуд, зокрема обмінявши його на класичні гроші.

У контексті Вашого запитання додатково окреслю особливу роль Bitup-Агентства. Це Учасник Системи Bitbon, який має унікальне право приймати рішення про допущення або недопущення проекту до IBO (Initial Business Offering — первинна бізнес-пропозиція, прим. ред.) і, в разі його прийняття, здійснювати супровід у Системі Bitbon за умовами Публічного контракту Projectbon конкретного проекту. Інакше кажучи, Bitup-Агентство представляє та захищає інтереси Контрибʼюторів.

— Ви позиціонуєте Bitbon як забезпечений фінансовий інструмент, а чим він забезпечений?

— Основоположна характеристика Bitbon, за допомогою якої ми закладали міцний фундамент щодо надійності та необмеженого потенціалу використання, полягає в його повному забезпеченні певною частиною майнових прав на Активи. Ця концепція була реалізована саме завдяки механізмам автоматичного Контрибʼютингу Фонду капіталізації Bitbon в інтересах усіх Користувачів Системи Bitbon відповідно до положення 27 Публічного контракту Системи Bitbon, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті. При цьому Активами можуть бути будь-які цінності — від рухомого чи нерухомого майна й аж до інтелектуальної власності. Тому Bitbon має реальну цінність, що формується на основі вартості включених у нього різних типів Активів і перспектив їхнього розвитку.

— І все-таки, чим Ваш фінансовий інструмент відрізняється від будь-якої іншої цифрової валюти, реалізованої на Блокчейні?

— Наша розробка поєднує в собі всі властивості криптоактиву, який, у свою чергу, базується на класичних властивостях криптовалюти. Усе це втілено в Bitbon — Криптоцінності, яка ґрунтується на 17 властивостях, що утворюють цілу систему, і дає змогу визначити вартість будь-якого майна, має в собі організаційний процес, адже є ключовим компонентом Системи Bitbon. Така модель дозволяє кожному її Користувачеві вигідно та безпечно реалізувати своє право володіти й розпоряджатися такою цінністю, в основу якої покладено потенціал розвитку глобальної соціальної значущості в усіх сферах суспільного життя.

— Зараз ведеться запекла полеміка щодо регулювання ринку криптовалют на законодавчому рівні. Як Ви збираєтеся вирішувати або, може, уже вирішили це зовсім неоднозначне питання?

— Тема регулювання справді актуальна, проте в нашому випадку все зрозуміло. Законодавче регулювання Bitbon здійснюється виключно у правовій площині держави, платником податків якої є Учасник Системи Bitbon, і водночас забезпечує прозорість усіх процесів та взаємодію всіх її Учасників. Завдяки закладеному принципу роботи у власників Активів та Учасників Системи Bitbon є можливість встановлювати та контролювати свої правовідносини з можливістю перебування в обігу тільки права на набуття права власності на Активи. Це означає, що саме майно залишається у власності його власника на умовах, прописаних у Публічному контракті Projectbon кожного проекту окремо.

— І наостанок хотілося б підсумувати все вищезазначене. Пане Александре, яким Ви бачите Bitbon у довгостроковій перспективі?

— Компанія Simcord ставить перед собою глобальні цілі. Тому в довгостроковій перспективі я бачу Bitbon оптимальним інструментом для розпоряджання, оцінювання та вимірювання вартості будь-якого типу цінностей, який стане міцним фундаментом для виникнення загальної світової бази даних, що оновлюється в режимі реального часу і містить об’єктивну інформацію про всі Активи та ресурси, доступні світовій економіці. Це, у свою чергу, приведе до появи нових методів аналізу, які дадуть змогу спиратися на точні математичні розрахунки раціонального використання всіх ресурсів для максимально ефективного керування розвитком людського суспільства.

Запитання підготувала Тетяна Вайциховська

Джерело: https://minfin.com.ua/2018/07/02/34184749/