Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.
Bitbon у перспективі фінансової та соціальної значущості
Поділитися:

Bitbon у перспективі фінансової та соціальної значущості

Для сучасного етапу розвитку суспільства характерні процеси компʼютеризації та інформатизації, які значно впливають на його структуру та механізми функціонування.

Створення прогресивніших технологій, поява сучасної обчислювальної техніки, інновації в галузі зберігання й передання даних — усе це й багато іншого сприяє стрімким трансформаціям у всіх сферах людського життя. Поточні тенденції зумовлюють зміни, що відбуваються, зокрема, і в системі економічних відносин. І особливе місце в цих перетвореннях посідають цифрові розробки, що приходять на заміну традиційній моделі фіатних грошей, роблячи систему взаєморозрахунків простішою та зручнішою, а зберігання інформації — надійним і безпечним.

Розуміючи значимість і неймовірні темпи популяризації технології Блокчейн у фінансовій індустрії з одного боку, а також обʼєктивно оцінюючи можливі недоліки наявних криптовалют — з другого, ми почали працювати над створенням досконалішої концепції, яка стане відповіддю на багато полемічних заперечень про незабезпеченість цифрових грошей активами, їхню підвищену волатильність і можливе неправомірне використання. Розробляючи таку модель, особливу увагу ми приділили вивченню тих виняткових властивостей та якостей, які цілком узгоджуються з вимогами сучасного світу і які визначать чіткі перспективи розвитку створюваної системи в транснаціональному масштабі. Проте найголовніша мета — створити та передати людству у використання інструмент, який повністю змінить вектор його розвитку, а також сенс і спосіб життя, надавши кожному можливість максимально реалізувати свій потенціал.

Зокрема, поєднавши наявні фінансові технології з новітніми цифровими розробками, було започатковано абсолютно нову концепцію, утілену в Системі Bitbon, — цілісну децентралізовану систему на базі Блокчейну, що сутнісно становить платформу для Контрибʼютингу згідно з умовами Публічних контрактів Projectbon різних проектів і розпоряджання правовідносинами між її Учасниками. Основний компонент цієї Системи — Bitbon — цифровий похідний фінансовий інструмент, наділений унікальними атрибутами та властивостями, що роблять його універсальним інструментом для застосування в будь-якій сфері.

Основоположна характеристика Bitbon, яка закладає міцний фундамент щодо надійності та необмеженого потенціалу використання, полягає в тому, що Bitbon повністю забезпечений певною частиною майнових прав на Активи за допомогою механізмів автоматичного Контрибʼютингу Фонду капіталізації Bitbon. При цьому Активами можуть бути: нерухомість, банківські вклади, машини та виробниче обладнання, цінні папери, патенти, торгові марки, ноу-хау, частки у статутних фондах та інших компаніях, частки в різних проектах з юридичними та фізичними особами й інші цінності. Отже, Bitbon має реальну цінність, формовану на основі вартості різних типів Активів, наявних у ньому, і перспектив їхнього розвитку. Цей чинник зумовлює прогресивні можливості Bitbon, оскільки він поєднує в собі всі властивості криптоактиву, який, у свою чергу, базується на криптовалюті. Усе це втілене в Bitbon — криптоцінності, що базується на цілісній системі властивостей і дає можливість визначити вартість будь-якого майна, містить організаційний процес, так як є ключовим компонентом Системи Bitbon, завдяки чому кожен її Користувач може вигідно та безпечно здійснювати своє право володіти й розпоряджатися такою цінністю, в основу якої покладено потенціал розвитку глобальної соціальної значимості в усіх сферах суспільного життя.

Система Bitbon працює на базі технології Блокчейн, що забезпечує децентралізований принцип керування, безпечне зберігання даних і дає можливість кожному Учаснику Системи у вільному доступі відстежувати інформацію про випуск, передання, поділ номіналу та інші операції з Bitbon. Одну з таких операцій варто окреслити окремо — обмін Користувачем своїх Bitbon на Projectbon певного бізнес-проекту, унаслідок чого такий Користувач Системи Bitbon отримує статус Контрибʼютора. Користувачі Системи зберігають і передають свої Bitbon і Projectbon за допомогою функціональних можливостей Assetbox — створеного у Блокчейні Користувачем Системи Bitbon запису (комірки) з унікальним буквено-цифровим ідентифікатором. Це забезпечує безпечну взаємодію всіх Користувачів Системи щодо приймання та передання Bitbon і Projectbon від однієї комірки (Assetbox) до іншої комірки (Assetbox). Отже, розподілена природа Блокчейну унеможливлює загрозу зламування Системи Bitbon, а використовувані з метою конфіденційності та захисту криптографічні методи роблять відмовостійкість максимально високою. Важливо підкреслити, що всі процедури й умови випуску, правила передання та процедури зворотного викупу Bitbon і Projectbon у Користувачів визначені умовами Публічного контракту Projectbon конкретного проекту, що становить цифровий документ, який регламентує область використання Bitbon, а також усі продукти та операції, які можна застосувати до Bitbon. Водночас використання Projectbon у якості інструмента для Контрибʼютингу можливе винятково в Системі Bitbon за зазначеними в Публічному контракті Projectbon конкретного проекту правилами та умовами. Отже, Публічний контракт Projectbon містить важливий організаційний процес, що відповідає за випуск нових Bitbon і Projectbon.

Унікальність Системи Bitbon і принципи взаємодії її компонентів стали передумовою для появи нового виду діяльності — Контрибʼютингу. Ця діяльність спрямована на отримання додаткового доходу Користувачем Системи Bitbon від його участі в реалізації бізнес-проекту, вибраного самостійно, через обмін наявного у Користувача Bitbon на Projectbon цього проекту.

Варто особливо зауважити, що законодавче регулювання Bitbon як основоположного компонента розглядуваної Системи здійснюється винятково у правовій площині та забезпечує при цьому прозорість усіх процесів і взаємодію всіх її Учасників. Завдяки покладеному в його основу принципу роботи у власників майна (власників Активів) та Учасників Системи Bitbon є можливість встановлювати та контролювати свої правовідносини із можливістю задіяти в обігу лише право на придбання права власності на Активи. Отже, саме майно залишається у його власника на умовах, передбачених у Публічному контракті Projectbon, суто як обʼєкт забезпечення зобовʼязань власника майна (власника Активу) перед власниками Bitbon.

З огляду на зазначені властивості Bitbon його глобальне завдання та цільовий орієнтир — стати оптимальним інструментом для керування, оцінювання та вимірювання вартості будь-якого типу цінностей, і відповідно, створити підґрунтя, щоб виникла загальна світова база даних, оновлювана в режимі реального часу, яка містить об’єктивну інформацію про всі активи та ресурси, доступні світовій економіці, що, як наслідок, сприятиме появі нових методів аналізу, що дозволяють спиратися на точні математичні розрахунки, та про раціональне використання всіх ресурсів для максимально ефективного керування розвитком людського суспільства.

Дізнатися більше на сайті https://www.bitbon.space/.

Джерело: https://kp.ua.