Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.
Академія інформаційної економіки — інноваційна освітня платформа
Поділитися:

Академія інформаційної економіки — інноваційна освітня платформа

Процеси глобалізації та динамічний розвиток інформаційних технологій значно змінили існуючі соціально-економічні відносини. Поширення цифрових продуктів та інформатизація всіх сфер слугували поштовхом до створення нової економічної моделі — інформаційної. Розвиток нових економічних моделей на базі технології блокчейн вимагає перебудови багатьох традиційних інститутів, насамперед трансформації існуючих освітніх систем у сфері інформаційних технологій.

Орієнтуючись на потреби сучасної бізнес-спільноти, компанія Simcord ініціює створення Академії інформаційної економіки, метою якої є формування високого рівня економіко-правової компетентності в суспільстві. Офіційне відкриття Академії інформаційної економіки заплановано на 2020 рік.

Фахівці Компанії розробили дистанційний онлайн-курс, що складається з чотирьох модулів, кожен з яких містить систематизовані лекційні та методичні матеріали, а також практичні й тестові завдання. У кожному з модулів будуть надані унікальні навчальні програми, що пройшли рецензування представниками наукової спільноти. Підсумком закінчення курсу стануть атестація та отримання за її результатами сертифіката, що підтверджує високий рівень знань у сфері інформаційної економіки на базі технології блокчейн.

Модуль «Основи фінансової грамотності». Програма модуля спрямована на вивчення основ фінансового планування, принципів формування особистого бюджету та керування ним. Цей курс лекцій — це можливість отримати актуальні знання про структуру фінансових ринків, а також найбільш ефективні методи інвестування.

Закінчивши вивчення цього модуля, Ви зможете застосовувати отримані знання на практиці для забезпечення власної фінансової стабільності та отримання прибутку.

Модуль «Технологія блокчейн у соціально-економічному аспекті». Модуль спрямовано на комплексне вивчення технології блокчейн: від історії виникнення та еволюції до світового значення технології в розвитку нових соціально-економічних відносин.

Навчання на цьому модулі дає Вам можливість отримання кваліфікації та знань у сфері, яка активно розвивається, що дозволить створювати і розвивати свій бізнес в умовах нового ринку інформаційних ресурсів та послуг на базі технології блокчейн.

Модуль «Цифровий актив для ринку інформаційних ресурсів та послуг на базі технології блокчейн». Цей курс лекцій дозволить ознайомитися з усіма можливостями та перевагами використання цифрових активів, вивчити унікальну методику діагностики характеристик токену блокчейну на відповідність цифровому активу, зрозуміти значення цифрових активів у економіко-правовому аспекті з метою формування довірчих бізнес-відносин.

Навчання на цьому модулі дозволить Вам ефективно використовувати сучасні фінансові інструменти та створювати нові конкурентоспроможні бізнес-моделі в умовах розвитку інформаційної економіки на базі технології блокчейн.

Модуль «Система Bitbon і реальний сектор економіки». Цей модуль дозволить детально вивчити можливості застосування Системи Bitbon в усіх сферах суспільної та комерційної діяльності. У ході навчання буде проведено правовий аналіз природи Системи Bitbon та її окремих компонентів, будуть розкриті основні переваги Системи Bitbon як сучасної платформи для ведення бізнесу із використанням технології блокчейн.

Навчання на цьому модулі сформує комплексне уявлення про механізми та сервіси Системи Bitbon, які дозволяють вести облік та обмінювати цифрові активи, залучати фінансування та укладати угоди, а також здійснювати цифрову передачу майнових прав на активи. Розуміння всіх перспектив децентралізованої платформи Системи Bitbon дозволить Вам обрати найбільш актуальну фінансову стратегію та побудувати ефективний бізнес в умовах нової інформаційної економіки.

У жовтні 2019 року в Києві відбудеться подія, на якій Генеральний директор компанії Simcord Александр Кудь проведе презентацію передстарту Академії інформаційної економіки.

Для того щоб визначитись із кількістю учасників та місцем проведення заходу, Компанія проводить соціологічне опитування.

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням: https://forms.gle/heUEqFHUrwuzLnjaA