Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.

Компанія Simcord є розробником
та засновником Системи Bitbon

Bitbon System
Система Bitbon

Цілісна децентралізована платформа на базі технології блокчейн

Bitbon
Цифровий актив Bitbon

Одиниця вимірювання мінової вартості всіх цифрових активів

Система Bitbon є цілісною децентралізованою інформаційною системою на базі технології блокчейн, яка надає своїм Користувачам можливість повноцінно володіти своїми активами, а саме фіксувати своє право власності на активи у вигляді їхніх унікальних цифрових копій завдяки проходженню Процедури оцифровування активів з метою здійснення обліку та розпоряджання, а також безпечного та рівноцінного обміну цими активами між Користувачами Системи Bitbon без посередників, не використовуючи гроші. Ключовим компонентом Системи Bitbon є Bitbon.

В основу Системи Bitbon закладено інноваційний спосіб використання цінностей у вигляді інформаційних ресурсів за допомогою Процедури оцифровування активів та принципу Право на право.

Правова природа Системи Bitbon базується на трьох основоположних принципах:

Правове регулювання цифрових активів Системи Bitbon

Правове регулювання цифрових активів Системи Bitbon забезпечується документами, що регламентують функціонування Системи Bitbon.

Закладена в Систему Bitbon модель правового регулювання повністю відповідає чинним міжнародним законодавчим нормам і не потребує нових законодавчих ініціатив.

Система Bitbon як інформаційна система з обліку цифрових активів і формування взаємовигідних економіко-правових відносин

Цифровий актив Bitbon, будучи токеном допуску, надає Користувачам Системи Bitbon право доступу до всіх можливостей та ресурсів інформаційної платформи Системи Bitbon.

Цифровий актив Bitbon як ключовий компонент Системи Bitbon має властивість мінової вартості всіх цифрових активів у Системі Bitbon, що забезпечує формування взаємовигідних економіко-правових відносин між Користувачами Системи Bitbon.

Принцип Право на право, що базується на оперуванні правом на інформаційний ресурс, — похідний від права на цінність, тоді як сама цінність знаходиться у власника

Процедура оцифровування активів є ноу-хау компанії Simcord та дозволяє Користувачам Системи Bitbon здійснювати безпечний та рівноцінний обмін цифровими активами, забезпеченими правом на цінність.

Особливість цифрових активів Системи Bitbon полягає в їхній природі забезпечення, яка формується за допомогою Процедури оцифровування активів та закладеного в Систему Bitbon принципу Право на право.

Сфери застосування Системи Bitbon

Система Bitbon призначена для використання у фінансовій та економічній сферах, юриспруденції та страхуванні, веденні господарської діяльності, торгівлі та логістиці, у соціокультурній та інших сферах. Система Bitbon надає можливість розпоряджання правами на активи, здійснення оцінювання майнових прав на активи, передавання майнових прав на активи різних типів, у тому числі: рухоме та нерухоме майно, машини та виробниче устаткування, банківські вклади, авторські права, фінансові інструменти, цінні папери, ноу-хау, торгові марки, частки в уставних фондах та інших компаніях, частки в різних проектах з юридичними і фізичними особами та інші цінності.

Загалом Система Bitbon поширюється на всі види людської та державної діяльності у транснаціональному масштабі.

Компанія Simcord пропонує різні способи
взаємодії з Системою Bitbon

One Space

One Space

Мобільна та веб-платформа для розпоряджання цифровими активами

  • Доступ до децентралізованого обміну цифровими активами між Користувачами без посередників та грошей
  • Можливість переказів цифрових активів в обмін на товари та послуги
  • Комунікація Користувачів Системи Bitbon (чати, дзвінки та обмін повідомленнями)
  • Інтерактивний доступ до новинного каналу Системи Bitbon

Bitbon Space

Bitbon Space

Офіційний сайт Системи Bitbon для співпраці та бізнесу

  • Наявність повної та найактуальнішої інформації про Систему Bitbon
  • Взаємовигідна та довгострокова співпраця у таких напрямах, як біржі, банки, бізнес та інші
  • Ведення бізнес-діяльності із використанням усіх можливостей та інструментів Системи Bitbon