Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.

Структура компанії Simcord

Ефективна взаємодія — якісна реалізація

Стрімкі зміни світового бізнес-середовища вимагають від Компанії гнучкої структури управління з високим рівнем адаптації до нових умов. Компанія Simcord діє на базі прийнятого Положення про матричну структуру управління компанії Simcord.

Використання матричної системи взаємодії відділів і служб дозволяє всім підрозділам та фахівцям Компанії ефективно взаємодіяти для реалізації проектів, що свідчить про глобальне орієнтування на високу якість продуктів, що випускаються.

Компанія керується такими принципами, визначеними матричною структурою управління:

  • Прозора модель керування бізнес-процесами та співпраці із зовнішніми Партнерами.
  • Ефективне формування команди відповідно до запитів бізнесу на період виконання проекту.
  • Перешкоджання виникненню бюрократичних виявів.
  • Можливість інтегрувати різні види діяльності Компанії в межах конкретних проектів і напрямів.
  • Прискорення технологічного вдосконалення.
  • Делегування повноважень від вищої ланки до середньої зі збереженням контролю основних рішень на найвищому рівні.
  • Особиста відповідальність кожного керівника як за проект загалом, так і за окремі етапи його виконання, а також індивідуальна відповідальність кожного працівника за загальні результати діяльності.
  • Швидке реагування на зміни зовнішнього середовища та своєчасне адаптування до нових умов.