Біз болашақтың келгенін күтіп отырмаймыз.
Біз оны бүгін жасаймыз.

Simcord компаниясының құрылымы

Тиімді өзара әрекеттесу — сапалы жүзеге асыру

Әлемдік бизнес орталардың қарқынды өзгерісі жаңа шарттарға жоғары деңгейлі бейімделумен икемді басқару құрылымын талап етеді. Simcord компаниясы Simcord компаниясының қалыптамалық басқару құрылымы туралы қабылданған ереже негізінде әрекет етеді.

Бөлімдер мен қызметтер өзара әрекеттесуінің қалыптамалық жүйелерін пайдалану Компанияның барлық бөлімшелері мен мамандарына жобаларды жүзеге асыру үшін тиімді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді, бұл шығарылатын өнімдердің өте жоғары сапасына жаһандық бейімделуді білдіреді.

Компания басқарудың қалыптамалық құрылымымен анықталатын келесі қағидаларды басшылыққа алады:

  • Бизнес процестерді басқарудың және сыртқы Серіктестермен ынтамақтастықтың айқын үлгісі.
  • Жобаны орындау аралығында бизнестің сұраныстарына сәйкес топты тиімді қалыптастыру.
  • Бюрократиялық көріністердің пайда болуына тосқауыл болу.
  • Нақты жобалар мен бағыттар шеңберінде Компания қызметінің әр түрлі түрлерін біріктіру мүмкіндігі.
  • Технологиялық жетілдіруді жылдамдату.
  • Жоғары деңгейдегі негізгі шешімдерді бақылауды сақтаумен жоғары түйіннен орташа түйінге өкілдікті табыстау.
  • Жалпы жоба үшін де, оны орындаудың бөлек сатылары үшін де әрбір басшының жеке жауапкершілігі, сонымен бірге әрбір қызметкердің жалпы қызмет нәтижелері үшін жеке жауапкершілігі.
  • Сыртқы ортаның өзгерістерін жылдам елеу және жаңа шарттарға заманауи бейімделу.