Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.

ВСТУПНЕ СЛОВО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ SIMCORD

У компанії Simcord — особлива місія! Я б навіть сказав, унікальна за сутністю та соціально-економічною глобалізацією. Відтоді, коли я та команда однодумців, які стояли у витоків Компанії, усвідомили, що наша мета має бути спрямована на реалізацію саме цієї місії, а фахівці Компанії, виконуючи завдання, повинні сприяти її якнайшвидшому досягненню, минуло майже два десятиліття.

Увесь цей час ми шукали відповіді на питання щодо необхідності створити більш досконале людське суспільство, в основі якого будуть автоматизовані системи розпоряджання фінансовими активами та механізми, що забезпечують прозоре державне управління. Під час наших пошуків ми створювали той цінний фінансовий продукт, що стане ключем до вирішення наявних проблем у багатьох сферах і в самому суспільстві загалом. Цей продукт має дати змогу максимально раціонально використовувати доступні ресурси й забезпечити новий рівень суспільної безпеки. Інакше кажучи, виникне можливість створити зовсім нову технологію — і буде відкрито шлях до якісно нового людського суспільства.

Я пишаюся командою компанії Simcord, що створила Bitbon і цифрове середовище для його функціонування на базі технології Блокчейн — Система Bitbon, яка надає багато можливостей для її Учасників і яка дозволила вирішити безліч проблем і протиріч сучасних економічних відносин. Сьогодні ми бачимо, що світ стрімко розвивається, зміна поколінь технологій стала перманентним процесом, інформаційний простір розширюється зі швидкістю, що перевищує можливості аналітичних інструментів. Ці тенденції призводять до зниження стабільності фінансових систем і, як наслідок, до зниження надійності звичних фінансових інструментів, які використовували для збереження заощаджень та для довгострокових інвестицій. Ті самі тенденції призводять до складнішого та дорожчого залучення інвестицій для бізнесу, оскільки традиційне залучення інвестицій потребує складних і тривалих (щоб зменшити ризики) процедур доведення платоспроможності бізнесу та його проектів.

Суспільство й ринок, відповідаючи на ці виклики, створили безліч краудфандингових платформ, однак їх дуже швидко спіткала доля традиційних інвестиційних інститутів. Вони або збанкрутіли, або перетворилися на піраміди, або були так зарегульовані, що втратили будь-який сенс. Це спричинили ті самі проблеми доведення платоспроможності бізнесу та його проектів у сучасних інформаційних умовах.

Реалізуючи стратегію компанії Simcord, невипадково саме розвиток Системи Bitbon ми визначили як першочергове завдання. Система Bitbon пропонує не просто шляхи вирішення зазначених проблем. Основна її відмінність від спроб сформувати надійне криптосередовище полягає в абсолютній відкритості взаємодії всіх Учасників Системи Bitbon і прозорості процесів, що відбуваються в ній, від транзакції й до комерційного старту бізнес-проекту, реалізувати який можна завдяки ефективним механізмам і компонентам Системи.

Хочу сказати, що в минулому ми визначали завдання, пов’язані здебільшого зі створенням продуктів і сервісів для фінансової індустрії, які є унікальними і які зрештою посприяли успішному переходу до ефективнішої розробки — формування інноваційної концепції Bitbon і запуску Системи Bitbon. Ми це зробили!

Додам, що на цьому етапі розвитку компанії Simcord ми маємо всі інструменти та можливості для успішного просування Системи Bitbon на міжнародному рівні. Штат Компанії поповнюють нові фахівці, готові вирішувати визначені завдання та реалізувати всі заплановані проекти, а також ідеї, викладені у White Paper Системи Bitbon та у стратегії розвитку компанії Simcord загалом. Для поетапного втілення в життя наших планів компанія Simcord — сучасна компанія з високим рівнем кваліфікації працівників і сформованою корпоративною культурою — перейшла на матричну структуру управління для оптимізації бізнес-процесів та прискорення вирішення завдань.

Вагома заявка на практичну реалізацію задуманого нами — отримання сертифіката ISO 9001:2015, виданого найбільшою Міжнародною організацією у сфері стандартизації бізнес- і технологічних процесів — International Organization for Standardization. Цей сертифікат Компанія отримала на підставі результатів сертифікації, яку здійснила компанія Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch, у сфері науково-дослідної діяльності в галузі розроблення та виробництва високонавантажених програмних рішень на базі технології Блокчейн.

Я впевнений, що на сьогодні ми створили міцний і надійний фундамент, а отже, готові ставити нові цілі й успішно їх досягати. Для цього компанія Simcord ухвалила стратегію розвитку на 2018–2035 роки за основними напрямами своєї діяльності, реалізувавши яку, ми дамо можливість всім людям побачити та оцінити всі переваги цифрових систем, максимально використовувати нові можливості і, як наслідок, стати досконалішим суспільством завдяки настанню нової ери — ери цифрових технологій.

Александр КудьAleksandr Kud

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО

Згідно з теорією історичного матеріалізму основа суспільства — економіка, яку розуміють як систему соціально-економічних відносин. Є кілька типів соціально-економічних відносин, а отже, і кілька якісно відмінних економічних систем. Однак за всіх відмінностей між ними є фундаментальна спільність — гроші.

Людина, яка аналізує події, що відбуваються у світі, розуміє: невдовзі світова економіка позбудеться готівки. Це еволюційний процес. Тобто питання часу.

Компанія Simcord дивиться в майбутнє і стверджує, що в ньому не буде грошей. Навіть більше, не буде й самого поняття «гроші». Їх змінять цифрові Активи людей і держав. Облік, а також контроль обігу Активів відбуватиметься автоматично та без людського фактора. Така система, безумовно, створить простір для адекватного обміну Активами, у якому не буде посередників, що використовують гроші, шкодячи суспільному розвитку. Нова економіка, що ґрунтується на такій системі, змінить людину, змінить суспільство, а отже, змінить увесь світ.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 2018–2035

 • Запуск Системи Bitbon
 • Біржа Цифрових Активів Bit Trade
 • Контрибʼютинг
  • Створення мережі Bitup-Агентств
  • Під’єднання бірж

Щоб реалізувати стратегію розвитку на цей період, спершу потрібно запустити базові компоненти та механізми, які дають змогу здійснювати процеси в Системі Bitbon на основі Публічного контракту Системи Bitbon. Усе це має сприяти створенню транзакційного середовища на базі цих механізмів у мінімальні терміни.

Один із пріоритетів у розробках Компанії полягає в комплексному вдосконаленні використовуваного програмного забезпечення, щоб надалі розширити функціональність Системи відповідно до планів розвитку Системи Bitbon.

Компанія Simcord планує якомога швидше запустити весь спектр компонентів і сервісів Біржі Цифрових Активів Bit Trade, тоді Користувачі Системи Bitbon отримають можливість фактично розпоряджатися своїми цифровими Активами, вираженими в Bitbon.

Роботи щодо організації взаємодії з великими біржами будуть спрямовані на забезпечення функціонування площадок з агрегованою ліквідністю криптовалют.

Підготовчі роботи для початку взаємодії з реальним сектором економіки проводитимуться відповідно до етапів розвитку Системи Bitbon, реєструючи в Системі перші Протоколи Projectbon конкретних проектів.

Компанія Simcord приділятиме значну увагу створенню середовища для успішного формування Розумної спільноти, а також створювати та розширювати мережу Bitup-Агентств у всьому світі, надаючи підтримку щодо методичного технічного забезпечення, навчаючи їх та здійснюючи сертифікацію.

Заходи Компанії Simcord з просування Контрибʼютингу як інноваційного виду діяльності, зокрема на міжнародному рівні, будуть спрямовані на ознайомлення з можливостями Системи Bitbon і сприятимуть масовому розповсюдженню інвестиційної практики Контрибʼютингу.


 • Соціальна активність

Компанія організовуватиме та проводитиме тематичні семінари за участю провідних фахівців у своїй галузі, що дозволить обмінюватися актуальною інформацією, набутим досвідом і практичним доробком.

Компанія Simcord упродовж усієї своєї діяльності робитиме головний акцент на створенні оптимальних умов для розвитку високотехнологічного бізнесу, що стане передумовою для підвищення якості соціального життя.

Фахівці Компанії й далі вивчатимуть законодавчі ініціативи в різних країнах у галузі економіки, щоб бути експертами та консультантами в межах законотворчої діяльності представників тих держав, які бачать реальні перспективи розвитку економіки на базі відкритих реєстрів (Блокчейн), вибираючи прогресивний шлях розвитку своєї країни.

Також на цей період визначено план робіт із представниками різних громадських і політичних організацій. Співпраця за цим напрямом відбуватиметься із використанням механізму, передбаченого конституціями різних країн, і сприятиме швидшому усвідомленню переваг нових тенденцій для розроблення та ухвалення відповідних законів.

Загалом плануємо масштабну громадську діяльність компанії Simcord, активну її участь у соціальному житті й лобіювання законодавчих змін, спрямованих на покращення якості життя людей та перетворення, що підвищують ефективність економіки та інвестиційну привабливість регіонів та областей.


 • Блокчейн Simcord
 • Розширення можливості індивідуального майнінгу
  • Безперебійне розподілене високонадійне сховище приватної та публічної інформації
  • Зберігання даних у Блокчейні
  • Автоматичне масштабування та перерозподіл ресурсів Блокчейна
  • Реалізація Розумних контрактів
 • Система голосування
 • Глобальна система верифікації особистості
  • Завжди доступний сервер ідентифікації та авторизації
  • Система профілювання та скорингу особистості

Згідно з етапами розвитку Системи Bitbon, плануємо розширити можливості індивідуального майнінгу Учасниками Системи Bitbon завдяки використанню обчислювальних ресурсів, пропускної спроможності каналів Інтернет та обсягу виділеного дискового простору для зберігання інформації Блокчейна Simcord. Головна мета впровадження цих розробок — досягти цілковитої децентралізації Системи Bitbon.

Створення програмних продуктів у цей період також проводитиметься у напрямі вирішення питань масштабування та перерозподілу ресурсів Блокчейн, що має відбуватися автоматично залежно від поточних потреб (виконуваних умов). Зокрема, здійснюватимуться комплексні дослідження із застосування шардингу — техніки масштабування та роботи з даними, щоб найближчим часом розділити базу даних на окремі частини й винести кожну таку частину на окремий сервер.

Також фахівці Компанії працюватимуть над розширенням функціональності Блокчейна Simcord з метою перетворити його на децентралізоване середовище виконання Розумних контрактів. Зокрема, заплановано реалізувати компоненти Системи для зберігання посвідчень, біометричних даних та інших параметрів ідентифікації особистості.

Стратегічно важливо досягти у встановлений період високої ефективності використання обчислювальних ресурсів і швидкості роботи Системи загалом. У зв’язку з цим заплановані розробки в галузі керування виокремленням і динамічним перерозподілом ресурсів між компонентами Системи, а також у галузі забезпечення надійного зберігання даних та автоматичної оптимізації швидкості виконання всіх операцій. Окремо проводитимуться роботи щодо використання інтелектуальних скорингових алгоритмів завдяки накопичуваній у Системі інформації за транзакціями.


 • Захищений месенджер (новий стандарт)
 • Публікування та надсилання контенту
  • Інтернет на Блокчейні (сайти)
  • Відеохостинг на Блокчейні
  • Інформаційна мережа (настроюваний та модерований інформаційний пул)
 • Розумна пошукова система, що містить аналіз змісту будь-яких мультимедійних файлів

Роботи з удосконалення функціональності Блокчейна виконуватимуть фахівці компанії Simcord одночасно в кількох напрямках. Зокрема, щодо передавання повідомлень і відеофайлів між Користувачами, що фактично надалі буде визначальною характеристикою цифрового месенджера на базі технології Блокчейн і стане передумовою нового стандарту електронної пошти та листування.

Інноваційні технології, які використовують фахівці Компанії для оптимізації програмних продуктів, розроблятимемо, ураховуючи надання гарантованого шифрування та захисту даних. Це значить, що під час передавання повідомлення фіксуватиметься факт здійснення транзакції, а саме повідомлення — передаватиметься та зберігатиметься у зашифрованому вигляді.

Наступним кроком у розробках буде формування загальної бази в Блокчейні Simcord, дані якої дозволять виконувати індексування та розумний пошук, що передбачає аналіз змісту мультимедійних файлів. Водночас заплановано впровадити функціонал із розмежування даних на приватні та публічні.


 • Платформа для розміщення Користувачами Системи Bitbon комерційних і безплатних сервісів

У планах компанії Simcord — реалізувати свої ідеї щодо розширення можливостей системи Розумних контрактів, спрямованих на створення різних сервісів з мінімальними витратами. Разом з тим майбутня реалізація технологічного рішення щодо інтегрування системи білінгу покликана значно спростити та прискорити як створення комерційних сервісів, так і їхнє використання.

Такі Розумні контракти розроблятимуться фахівцями Компанії для застосування з різною метою, наприклад, заплановано створення сервісів, за допомогою яких можна буде розміщувати у Блокчейні будь-яку інформацію про навколишній фізичний світ (погоду, споживання енергії, рух транспорту чи доставлення вантажів тощо) або інформацію, що надходить із джерел інших систем (курси валют, макроекономічні показники тощо). У майбутньому це створить підґрунтя для нового механізму оцінювання в реальному часі будь-яких подій та подальшої оптимізації їхнього використання з державною та комерційною метою.


 • Децентралізована біржа
 • Інтегрування торгових мереж
 • Реалізація системи передплат і регулярних платежів
 • Глобальна дисконтна система (глобальна система знижок і бонусів)

Дуже важливим напрямом діяльності компанії Simcord, згідно з вибраною стратегією розвитку на 2018–2035 роки, є створення децентралізованої біржі. Програмні рішення, які створюватимуть фахівці Компанії в цей період, будуть спрямовані на реалізацію процесу об’єднання багатьох різних цифрових Активів і валют в єдину систему. У майбутньому децентралізована біржа дозволить торгувати й обмінюватися такими активами надійно та з високою швидкістю.

Заплановано створити інноваційні технології та застосовувати їх у розробках платіжних шлюзів, щоб швидко інтегрувати торгові мережі в Систему. Водночас буде враховано й зиск таких торгових мереж від взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями всередині Системи.

Будуть розроблені програми для запровадження передплати й обліку регулярних платежів, що загалом має знижувати вартість товарів і послуг, а також дати можливість встановлювати для покупців істотні знижки. Роботи, які виконуватиме компанія Simcord зі створення глобальної дисконтної системи, спрямовані на надання покупцеві простого способу отримати знижки без спеціального реєстрування в різних торгових мережах. Технологічні рішення Компанії з формування системи рейтингів і застосування скорингових алгоритмів повинні дати можливість покупцеві отримати значні переваги вже під час перших купівель.


 • Фінансово-інвестиційна платформа з багатьма різними похідними фінансовими інструментами (бони, деривативи, індекси) і багатьма торговими площадками (зокрема децентралізованими)
 • Система накопичувальних і страхових інвестицій
 • Оцінювання, облік і контроль Активів
 • Розпоряджання майновими правами
 • Соціальні накопичувальні програми

У цей період передбачені розробки фахівців компанії Simcord щодо збільшення доступних способів роботи з цифровими Активами в Системі Bitbon: об’єднання в індекси, формування інвестиційних портфелів, а також випуск похідних фінансових інструментів, які можна автоматично використовувати в Системі за допомогою Розумних контрактів.

Прогресивний розвиток Контрибʼютингу зумовить нові можливості для формування портфеля накопичувальних і страхових інвестицій. Заплановано впровадити в Систему спеціальні алгоритми, що мають мінімізувати ризики завдяки прозорій і передбачуваній реалізації проектів і водночас сприяти досягненню високої дохідності внаслідок автоматизування та зниження операційних витрат.

Розробки Компанії у сфері оцифровування та внесення майна в реєстри на базі технології Блокчейн мають спростити розпоряджання правами на це майно: купівлю та продаж, оренду, володіння частками тощо. Також у цей період заплановано активно сприяти розповсюдженню сервісів, які публікують у Блокчейні інформацію про стан Активів, що дозволить спростити їхнє оцінювання, облік і контроль, а також зменшити ризики.

Окремий напрям, у якому компанія Simcord провадитиме свою діяльність, — це портфельні інвестиції, реалізовані на базі технології Блокчейн завдяки новим інноваційним розробкам Компанії. Наприклад, заплановано реалізувати пенсійні накопичення в цифровому просторі як різновид інвестиційного портфеля, сформованого із вкладів у проекти з тривалим терміном реалізації й низьким ризиком. Створення та впровадження фахівцями Компанії інтелектуальних алгоритмів дозволять формувати спеціальні пенсійні індекси з таких проектів і пенсійний фонд індивідуально для кожного Користувача Системи Bitbon. Завдяки технології Блокчейн та середовищу реалізації Розумних контрактів такі пенсійні вклади виплачуватимуть зі 100% гарантією.


 • Бізнес-орієнтована мережа нового покоління
  • Соціальна мережа з накопичувальним рейтингом
  • Глобальний рейтинг Учасників та їхніх компетенцій

Компанія Simcord створюватиме умови, за яких усі Учасники Системи Bitbon об’єднаються в єдину бізнес-орієнтовану мережу нового покоління. Це має сприяти формуванню загальної соціальної мережі з постачальників і покупців різноманітних товарів і послуг, створенню загальної бази рейтингів усіх Учасників, а також створенню груп для надання комплексних послуг.


 • Платформа для випуску локальних криптовалют (спільнот, компаній, корпорацій, регіонів, країн)
 • Виникнення й розвиток транснаціональних недержавних регуляторів
  • Встановлення економічних норм і правил
  • Випуск і регулювання цифрових валют
  • Фінансування проектів і компаній
 • Єдина глобальна система купівлі та продажу товарів і послуг

Компанія Simcord планує створювати на основі своїх програмних рішень високотехнологічні продукти та сервіси, завдяки впровадженню яких окремі компанії та групи компаній зможуть використовувати Блокчейн-платформу для випуску власних цифрових розрахункових одиниць у зручній для них формі. У майбутньому такі локальні криптоінструменти регулюватиме система Розумних контрактів за домовленістю Учасників. Водночас для великих об’єднань потрібно формувати недержавні регулятори, що забезпечать узгоджений розвиток правил використання таких криптоінструментів.

Окрему увагу буде приділено розробленню сервісів у Блокчейн-платформі, щоб публікувати пропозиції товарів, послуг та умов постачання, а також реалізувати зручний спосіб проведення взаємних розрахунків під час планування, замовлення та постачання товарів і послуг, зважаючи на те, що багато процесів (наприклад, вибір постачальників, розміщення замовлень і взаємні розрахунки) у такій Системі можна здійснювати автоматично. Після впровадження цих сервісів постачальники зможуть швидше та простіше знаходити клієнтів, а покупці — швидко (автоматично) вибирати найвигіднішу для них пропозицію та оформлювати замовлення. Водночас заплановано розробити спеціальні рейтинги постачальників і покупців, що гарантуватимуть виконання обов’язків усіх сторін.


 • Випуск національних валют
 • Системи управління для держав та економічних об’єднань
  • Ведення реєстрів всіх Активів, керованих Системою
  • Емісія та регулювання валют
  • Ведення історії всіх операцій
  • Ведення класифікаторів усіх видів товарів і послуг, використовуваних Системою

Впровадження раніше нових високотехнологічних сервісів, які розробили фахівці компанії Simcord, сприятиме створенню умов для випуску національних та регіональних забезпечених цифрових валют на Блокчейн-платформі, що має істотно спростити їхнє регулювання, підвищити стабільність валют і довіру до них.

Стрімкий розвиток Контрибʼютингу дозволить використовувати принципи цього виду діяльності в розвитку інвестування в інфраструктуру міст та областей із подальшим отриманням винагороди під час експлуатування цієї інфраструктури. У майбутньому можна буде впровадити в Систему використання регіональних валют для збору платежів за користування місцевою інфраструктурою.

Заплановано, що збільшення масштабів діяльності Компанії дасть можливість ефективніше взаємодіяти з органами державного управління, брати участь у законодавчих процесах, а також лобіювати використання систем керування природними ресурсами та міською інфраструктурою, що ґрунтуються на розробленій Компанією Блокчейн-платформі.

Впровадження таких систем буде спрямоване на прискорення економічного розвитку регіонів, у яких ці системи використовуватимуть, а також на спрощене ведення бізнесу та взаємодію бізнесу з державними структурами. Водночас дуже важливо розуміти можливі перспективи, що істотно обмежать прояви корупції та зменшать видатки на держапарат завдяки автоматизованому прийняттю рішень.

Ми розуміємо, що, дотримуючись вибраної стратегії розвитку Компанії, не тільки наближаємо настання та розквіт ери цифрової економіки, але й сприяємо формуванню свідомого прогресивного суспільства вже сьогодні. Команда компанії Simcord