Ми не чекаємо, коли настане майбутнє.
Ми створюємо його сьогодні.

ВСТУПНЕ СЛОВО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ SIMCORD

У компанії Simcord — особлива місія! Я б навіть сказав, унікальна за сутністю та соціально-економічною глобалізацією. Відтоді, коли я та команда однодумців, які стояли у витоків Компанії, усвідомили, що наші цілі мають бути спрямованими на реалізацію саме цієї місії, а фахівці Компанії, виконуючи завдання, повинні сприяти її якнайшвидшому досягненню, минуло майже два десятиліття.

Увесь цей час ми шукали відповіді на питання щодо необхідності створити більш досконале людське суспільство, в основі якого лежатимуть автоматизовані системи управління фінансовими активами та механізми, що забезпечують прозорість державного управління. Сьогодні ми бачимо, що світ стрімко розвивається, зміна поколінь технологій стала перманентним процесом, інформаційний простір розширюється зі швидкістю, що перевищує можливості аналітичних інструментів. Ці тенденції призводять до зниження стабільності фінансових систем і, як наслідок, до зниження надійності звичних фінансових інструментів, що використовувались для зберігання заощаджень та довгострокових інвестицій. Ті ж тенденції призводять до підвищення складності та вартості залучення інвестицій для бізнесу, оскільки традиційне залучення інвестицій потребує проходження складних та тривалих (з метою знизити ризики) процедур доведення платоспроможності бізнесу та його проектів.

Суспільство та ринок у відповідь на ці виклики створили безліч краудфандингових платформ, однак їх дуже швидко спіткала доля традиційних інвестиційних інститутів. Вони або прогоріли, або перетворилися на піраміди, або були настільки зарегульованими, що втратили сенс. Причиною слугували ті ж проблеми доведення платоспроможності бізнесу та його проектів у сучасних інформаційних умовах.

Зараз ми бачимо посилення інтеграції світової економіки, що разом із комп’ютеризацією фінансових систем створює сприятливі умови для розвитку нової інформаційної економіки на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн). Ми аналізуємо світові тенденції та розуміємо перспективи розвитку цієї сфери у світлі переваг використання цифрових активів як нового виду регулятора правовідносин між суб’єктами майбутньої економічної системи.

Я пишаюся командою компанії Simcord, стараннями якої було створено Систему Bitbon на базі технології блокчейн. По суті, Система Bitbon є інформаційною системою, компоненти та механізми якої дозволяють Учасникам оперувати цифровими активами, що в цілому спрямовано на розвиток світового ринку інформаційних ресурсів, товарів та послуг на базі технологій розподіленого реєстру. Водночас дуже важливим показником є підтримка національними інститутами нашої ініціативи нормативно-правового забезпечення цифрового активу на державному рівні.

І найголовніше те, що Система Bitbon не лише надає багато можливостей для її Учасників і дозволяє вирішити дуже багато проблем та протиріч наявних економічних взаємовідносин, але й є єдино ефективною цілісною платформою для формування нового типу соціально-економічних відносин на базі прогресивної економічної моделі.

У межах реалізації стратегії компанії Simcord невипадково саме розвиток Системи Bitbon є нашим першочерговим завданням. Основна її відмінність від спроб інших розробників — це сформувати надійне та абсолютно відкрите середовище для взаємодії всіх Користувачів Системи Bitbon. Відзначу, що на сьогодні ці процеси пов’язані вже не стільки із проведенням простих транзакцій, що стали вже елементарним явищем, скільки з тими глобальними економічними перетвореннями, на які вплинула технологія блокчейн.

Ця соціально-економічна трансформація зумовила структурні зміни у державному устрої та правовій системі, пов’язані з об’єктивною необхідністю створення механізмів, методики процедури оцифровування, платформи для реалізації. У наш час оперування лише відомостями про активи, що виражені у цифровому вигляді, а не самими активами, є цілком закономірним та природним у світлі становлення нових економіко-правових відносин. І, що дуже важливо, таке оперування є технологічно можливим процесом, що реалізований в інформаційній Системі Bitbon.

Тепер я можу з упевненістю стверджувати, що Simcord — один із драйверів цієї глобальної трансформації не лише технологічної, але й соціально-економічної сфери. Я точно знаю, що про нашу Компанію, яка бере активну участь також у консультуванні та проектуванні законодавчих ініціатив, уже сьогодні говорять на багатьох подіях міжнародного формату. З нами сперечаються, нам ставлять незручні запитання, на які людство не могло знайти відповідь уже багато десятиліть і навіть століть…

І я, як реаліст, що звик оперувати фактами та конкретикою, хочу звернутися до наших опонентів: ставте свої запитання вже зараз на наших форумах, правових консиліумах, беріть участь у круглих столах, конференціях та численних семінарах!

Я впевнений, що на сьогодні ми створили міцний і надійний фундамент, а отже, готові ставити нові цілі й успішно їх досягати. Для цього компанія Simcord ухвалила стратегію розвитку на 2018–2035 роки за основними напрямами своєї діяльності, реалізація якої дозволить усім людям побачити та оцінити всі переваги інформаційних систем, максимально використовувати нові можливості і, як наслідок, сприяти розвитку нового ринку інформаційних ресурсів, товарів та послуг на базі технологій розподіленого реєстру.

Александр КудьAleksandr Kud

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО

Згідно з теорією історичного матеріалізму основа суспільства — економіка, яку розуміють як систему соціально-економічних відносин. Є декілька типів соціально-економічних відносин, а отже, і декілька якісно відмінних економічних систем. Однак за всіх відмінностей між ними є фундаментальна спільність — гроші.

Людина, яка аналізує події, що відбуваються у світі, розуміє, що невдовзі світова економіка позбудеться готівки. Це еволюційний процес. Тобто питання часу.

Компанія Simcord дивиться в майбутнє і стверджує, що в ньому не буде грошей. Навіть більше, не буде й самого поняття «гроші». Їх змінять активи людей і держав, виражені у цифровому вигляді. Облік, а також контроль обігу цифрових активів відбуватиметься автоматично та без людського фактора. Така система, безумовно, створить простір для обміну цифровими активами, у якому не буде посередників, що використовують гроші не на користь суспільного розвитку. Нова інформаційна економіка на базі технологій розподіленого реєстру змінить людину, змінить суспільство, а отже, змінить увесь світ.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 2018–2035

 • Запуск Системи Bitbon
 • Біржа Цифрових Активів Bit Trade
 • Контрибʼютинг
  • Залучення бірж
  • Створення мережі Bitup-Агентств

Для початку реалізації стратегії розвитку на цей період потрібно запустити базові компоненти та механізми, які дадуть змогу здійснювати процеси в Системі Bitbon на основі Публічного контракту Системи Bitbon. Усе це має сприяти створенню транзакційного середовища на базі цих механізмів у мінімальні терміни.

Один із пріоритетів у плані розроблень Компанії полягає в комплексному вдосконаленні використовуваного програмного забезпечення, щоб надалі розширити функціональність Системи відповідно до планів розвитку Системи Bitbon.

Компанія Simcord планує якомога швидше запустити весь спектр компонентів і сервісів Біржі Цифрових Активів, тоді Учасники Системи Bitbon отримають можливість фактично розпоряджатися своїми цифровими активами.

Виконання робіт щодо організації взаємодії з великими біржами буде спрямовано на забезпечення функціонування площадок із агрегованою ліквідністю цифрових активів.

Підготовчі роботи для початку взаємодії з реальним сектором економіки проводитимуться відповідно до етапів розвитку Системи Bitbon із метою реєстрації в Системі перших Протоколів цифрових активів.

Компанія Simcord приділятиме значну увагу створенню середовища для успішного формування Децентралізованої автономної спільноти Системи Bitbon, а також створенню та розширенню мережі Bitup-Агентств у всьому світі, надаючи підтримку щодо методичного технічного забезпечення, навчаючи їх та здійснюючи сертифікацію.

Проведення компанією Simcord заходів, зокрема на міжнародному рівні, із просування ринку інформаційних ресурсів, товарів та послуг на базі технологій розподіленого реєстру як прогресивної моделі світової економічної системи зумовлює розвиток соціально-економічних відносин нового виду.


 • Соціальна активність

Компанія організовуватиме та проводитиме тематичні семінари, форуми, брифінги та презентації за участю провідних фахівців у своїй сфері, що дозволить обмінюватися актуальною інформацією, набутим досвідом і практичним доробком.

Компанія Simcord упродовж усієї своєї діяльності робитиме головний акцент на створенні оптимальних умов для розвитку високотехнологічного бізнесу, що стане передумовою для підвищення якості соціального життя.

Фахівці Компанії й далі вивчатимуть законодавчі ініціативи в різних країнах у сфері економіки, щоб бути експертами та консультантами в межах законотворчої діяльності представників тих держав, які бачать реальні перспективи розвитку економіки на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн), обираючи прогресивний шлях розвитку своєї країни.

Також на цей період визначено план робіт із представниками різних громадських і політичних організацій. Співпраця за цим напрямом відбуватиметься із використанням механізму, передбаченого конституціями різних країн, і сприятиме швидшому усвідомленню переваг нових тенденцій для розроблення та ухвалення відповідних законів.

Загалом плануємо масштабну громадську діяльність компанії Simcord, активну її участь у соціальному житті й лобіювання законодавчих змін, спрямованих на покращення якості життя людей і перетворення, що підвищують ефективність економіки та інвестиційну привабливість регіонів та областей.


 • Блокчейн Simcord
 • Розширення можливості індивідуального майнінгу
  • Безперебійне розподілене високонадійне сховище приватної та публічної інформації
  • Автоматичне масштабування та перерозподіл ресурсів розподіленого реєстру (блокчейн)
  • Реалізація розумних контрактів на базі компонентів нового типу
 • Система голосування
 • Глобальна система верифікації особистості
  • Завжди доступний сервер ідентифікації та авторизації
  • Система профілювання та скорингу особистості

Згідно з етапами розвитку Системи Bitbon плануємо розширити можливості індивідуального майнінгу Учасниками Системи Bitbon завдяки використанню обчислювальних ресурсів, пропускної спроможності каналів Інтернету та обсягу виділеного дискового простору для зберігання інформації блокчейну Simcord. Головна мета впровадження цих розроблень — досягти цілковитої децентралізації Системи Bitbon.

Створення програмних продуктів у цей період також проводитиметься у напрямі вирішення питань масштабування та перерозподілу ресурсів блокчейн, що має відбуватися автоматично залежно від поточних потреб (виконуваних умов). Зокрема, здійснюватимуться комплексні дослідження із застосування шардингу — техніки масштабування та роботи з даними, щоб найближчим часом розділити базу даних на окремі частини й винести кожну таку частину на окремий сервер.

Також фахівці Компанії працюватимуть над розширенням функціональності блокчейну Simcord з метою перетворення його на децентралізоване середовище виконання розумних контрактів. Зокрема, заплановано реалізувати компоненти Системи для зберігання посвідчень, біометричних даних та інших параметрів ідентифікації особистості.

Стратегічно важливо досягти у встановлений період високої ефективності використання обчислювальних ресурсів і швидкості роботи Системи загалом. У зв’язку з цим заплановані розробки у сфері управління виокремленням і динамічним перерозподілом ресурсів між компонентами Системи, а також у сфері забезпечення надійного зберігання даних та автоматичної оптимізації швидкості виконання всіх операцій. Окремо проводитимуться роботи щодо використання інтелектуальних скорингових алгоритмів завдяки накопичуваній у Системі інформації.


 • Захищений месенджер (новий стандарт)
 • Публікування та надсилання контенту
  • Інтернет на блокчейні (сайти)
  • Відеохостинг на блокчейні
  • Інформаційна мережа (інформаційний пул, що налаштовується та модерується)
 • Розумна пошукова система, що містить аналіз змісту будь-яких мультимедійних файлів

Роботи з удосконалення функціональності блокчейну виконуватимуть фахівці компанії Simcord одночасно в кількох напрямах. Зокрема, щодо передавання повідомлень і відеофайлів між Користувачами, що фактично надалі буде визначальною характеристикою цифрового месенджера на базі технології блокчейн і стане передумовою нового стандарту електронної пошти та листування.

Інноваційні технології, які використовують фахівці Компанії для оптимізації програмних продуктів, розроблятимемо з урахуванням надання гарантованого шифрування та захисту даних. Це означає, що під час передавання повідомлення фіксуватиметься факт здійснення транзакції, а саме повідомлення передаватиметься та зберігатиметься у зашифрованому вигляді.

Наступним кроком у розробленнях буде формування загальної бази в блокчейні Simcord, дані якої дозволять виконувати індексування та розумний пошук, що передбачає аналіз змісту мультимедійних файлів. Водночас заплановано впровадити функціонал із розмежування даних на приватні та публічні.


 • Платформа для розміщення Користувачами Системи Bitbon комерційних і безкоштовних сервісів

У плани компанії Simcord входить реалізація ідей щодо розширення можливостей системи розумних контрактів, спрямованих на створення різних сервісів із мінімальними витратами. Водночас майбутня реалізація технологічного рішення щодо інтегрування системи білінгу покликана значно спростити та прискорити як створення комерційних сервісів, так і їхнє використання.

Такі розумні контракти розроблятимуться фахівцями Компанії для застосування з різною метою, наприклад, заплановано створення сервісів, за допомогою яких можна буде розміщувати у блокчейні будь-яку інформацію про навколишній фізичний світ (погоду, споживання енергії, рух транспорту чи доставлення вантажів тощо) або інформацію, що надходить із джерел інших систем (курси валют, макроекономічні показники тощо). У майбутньому це створить підґрунтя для нового механізму оцінювання в реальному часі будь-яких подій із подальшою оптимізацією їхнього використання з державною та комерційною метою.


 • Децентралізована біржа (компонент Системи Bitbon)
 • Інтегрування торгових мереж
 • Реалізація системи передплат і регулярних платежів
 • Глобальна дисконтна система (система знижок, накопичень і бонусів)

Дуже важливим напрямом діяльності компанії Simcord є створення децентралізованої біржі як невід’ємного компонента Системи Bitbon. Програмні рішення, які створюватимуть фахівці Компанії в цей період, будуть спрямовані на реалізацію процесу об’єднання великої кількості різних цифрових активів в єдину систему. Така децентралізована біржа дозволить обмінюватися цифровими активами надійно та з високою швидкістю, а також без посередників та комісії за обмін.

Заплановано створити інноваційні технології та застосовувати їх у розробленнях платіжних шлюзів, щоб швидко інтегрувати торгові мережі в Систему. Водночас буде враховано й зиск таких торгових мереж від взаєморозрахунків із постачальниками та покупцями всередині Системи.

Будуть розроблені програми для запровадження передплати й обліку регулярних платежів, що загалом має знижувати вартість товарів і послуг, а також дати можливість встановлювати для покупців істотні знижки. Роботи, які виконуватиме компанія Simcord зі створення глобальної дисконтної системи, спрямовані на надання покупцеві простого способу отримати знижки без спеціального реєстрування в різних торгових мережах. Технологічні рішення Компанії з формування системи рейтингів і застосування скорингових алгоритмів повинні дати можливість покупцеві отримати значні переваги вже під час першого користування Системою.


 • Фінансово-інвестиційна децентралізована платформа без посередників з багатьма різними похідними інструментами і торговими площадками
 • Система накопичувальних і страхових інвестицій
 • Оцінювання, облік і контроль активів
 • Розпоряджання майновими та немайновими правами
 • Соціальні накопичувальні програми

У цей період передбачені розроблення фахівців компанії Simcord щодо збільшення доступних способів роботи з цифровими активами в Системі Bitbon: об’єднання в індекси, формування інвестиційних портфелів, а також випуск Учасниками Системи Bitbon власних цифрових активів різних видів для різних цілей.

Прогресивний розвиток Контрибʼютингу зумовить нові можливості для формування портфеля накопичувальних і страхових інвестицій. Заплановано впровадити в Систему спеціальні алгоритми, що мають мінімізувати ризики завдяки прозорості та передбачуваності реалізації проектів і водночас сприяти досягненню високої прибутковості внаслідок автоматизування та зниження операційних витрат.

Розроблення Компанії у сфері оцифровування та внесення в реєстри на базі технології блокчейн активів будуть проводитись із метою спростити розпоряджання правами на ці активи: купівлю та продаж, оренду, володіння частками тощо. Також у цей період заплановано активно сприяти розповсюдженню сервісів, які публікують у блокчейні інформацію про стан активів, що дозволить спростити їхнє оцінювання, облік і контроль, а також зменшити ризики.

Окремий напрям, у якому компанія Simcord буде вести свою діяльність, — це портфельні інвестиції, реалізовані на базі технології блокчейн завдяки новим інноваційним рішенням Компанії. Наприклад, заплановано реалізувати пенсійні накопичення в цифровому просторі як різновид інвестиційного портфеля, сформованого із вкладів у проекти з тривалим терміном реалізації й низьким ризиком. Створення та впровадження фахівцями Компанії інтелектуальних алгоритмів дозволять формувати спеціальні пенсійні індекси з таких проектів і пенсійний фонд індивідуально для кожного Учасника Системи Bitbon. Завдяки технології блокчейн та середовищу реалізації розумних контрактів такі пенсійні вклади виплачуватимуть зі 100% гарантією.


 • Бізнес-орієнтована мережа нового покоління
  • Соціальна мережа з накопичувальним рейтингом
  • Глобальний рейтинг Користувачів та їхніх компетенцій

Компанія Simcord створюватиме умови, за яких усі Користувачі Системи Bitbon об’єднаються в єдину бізнес-орієнтовану мережу нового покоління. Це має сприяти формуванню загальної соціальної мережі з постачальників і покупців різноманітних товарів і послуг, створенню загальної бази рейтингів усіх Користувачів, а також створенню груп для надання комплексних послуг.


 • Платформа для випуску валютних протоколів (спільнот, регіонів, країн)
 • Виникнення й розвиток транснаціональних недержавних регуляторів
  • Встановлення економічних норм і правил
  • Регулювання правовідносин, що виникають під час використання цифрових активів і в яких регулятором виступають цифрові активи
  • Фінансування проектів і компаній
 • Єдина глобальна система купівлі та продажу товарів і послуг

Компанія Simcord планує створювати на основі своїх програмних рішень високотехнологічні продукти та сервіси, завдяки впровадженню яких окремі компанії та групи компаній зможуть використовувати блокчейн-платформу для випуску власних цифрових розрахункових одиниць у зручній для них формі. У майбутньому регулювання таких локальних розрахункових одиниць здійснюватиме система розумних контрактів за домовленістю Учасників. Водночас для великих об’єднань потрібно формувати недержавні регулятори, що забезпечать узгоджений розвиток правил використання таких цифрових активів.

Окрему увагу буде приділено розробленню сервісів у блокчейн-платформі, щоб публікувати пропозиції товарів, послуг та умов постачання, а також реалізувати зручний спосіб проведення взаємних розрахунків під час планування, замовлення та постачання товарів і послуг, зважаючи на те, що багато процесів (наприклад, вибір постачальників, розміщення замовлень і взаємні розрахунки) у такій Системі можна здійснювати автоматично. Після впровадження цих сервісів постачальники зможуть швидше та простіше знаходити клієнтів, а покупці — швидко (автоматично) обирати найвигіднішу для них пропозицію та оформлювати замовлення. Водночас заплановано розробити спеціальні рейтинги постачальників і покупців, що гарантуватимуть виконання обов’язків усіх сторін.


 • Випуск державою цифрових активів
 • Системи управління для держав та економічних об’єднань
  • Ведення реєстрів усіх активів, якими управляє Система
  • Створення приватних та національних валютних протоколів
  • Ведення історії всіх операцій
  • Ведення класифікаторів усіх видів товарів і послуг, що використовуються Системою

Упровадження раніше нових високотехнологічних сервісів, які розробили фахівці компанії Simcord, сприятиме створенню умов для випуску національних та регіональних забезпечених цифрових активів, які виконують функцію валюти, що має істотно спростити їхнє регулювання, підвищити стабільність і довіру до них.

Стрімкий розвиток Контрибʼютингу дозволить використовувати принципи цього виду діяльності в розвитку інвестування в інфраструктуру міст та областей із подальшим отриманням винагороди під час експлуатування цієї інфраструктури. У майбутньому можна буде впровадити в Систему використання регіональних цифрових активів із цільовим завданням збору платежів за користування місцевою інфраструктурою.

Заплановано, що збільшення масштабів діяльності Компанії дасть можливість ефективніше взаємодіяти з органами державного управління, брати участь у законодавчих процесах, а також лобіювати використання систем управління природними ресурсами та міською інфраструктурою, що ґрунтуються на розробленій Компанією блокчейн-платформі.

Упровадження таких систем буде спрямоване на прискорення економічного розвитку регіонів, у яких ці системи використовуватимуть, а також на спрощене ведення бізнесу та взаємодію бізнесу з державними структурами. Водночас дуже важливо розуміти можливі перспективи, що істотно обмежать прояви корупції та зменшать видатки на держапарат завдяки автоматизованому прийняттю рішень.

Ми розуміємо, що, дотримуючись обраної стратегії розвитку Компанії, ми не лише наближаємо настання та розквіт ери інформаційної економіки на базі технології розподіленого реєстру (блокчейн), але й сприяємо формуванню свідомого прогресивного суспільства вже сьогодні. Команда компанії Simcord